Erityisluokanopettaja

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen erityispalveluissa täytetään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi:

Erityisluokanopettajan virka (403041)
– Alkusijoituspaikka Nurmon yläaste, vuosiluokat 7-9
– Viran opetusvelvollisuus 22h/vko
– Viikkotuntimäärä 30h/vko

Tehtävään valittavilta henkilöltä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä ammatillista työotetta ja kykyä toimia oppilaan parhaaksi. Virkojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös aloitekykyä opiskeluhuollon verkostojen hyödyntämisessä sekä kykyä ottaa vastuuta monialaisten prosessien johtamisesta.

Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset:
Kuntarekryn kautta maanantaihin 19.4.2021 klo 15.00 mennessä

Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Virkaan valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen