3 lähihoitajan toimea

Seinäjoen terveyskeskuksessa, KAUPUNGINSAIRAALAN RESURSSIPOOLIIN on haettavana 21.12.2021 klo 15 mennessä 3 lähihoitajan toimea, alkusijoituspaikkana Seinäjoen kaupunginsairaalan osastot.

Tervetuloa työntekijäksi Seinäjoen kaupunginsairaalan osastoille!

Uudessa hoitajien resurssipoolissa tulet tekemään työtäsi sairaanhoitajana tai lähihoitajana, voit toimia hoitajana osana moniammatillista tiimiä ja pääset työskentelemään eri osastoilla, joissa voit toteuttaa monipuolisesti ammatillista osaamistasi.

Tulet tässä työtehtävässä toimimaan Seinäjoen kaupunginsairaalassa sisäisenä sijaisena. Sinulla hoitajana tulee olemaan sinulle määritetyt osastot ns. kotiosastona, mutta potilas- ja henkilöstötilanteen niin vaatiessa, tulet työskentelemään myös muilla kaupunginsairaalan osastoilla. Tulet saamaan töihin tullessasi hyvän perehdytyksen kaikkiin osastoihin ja tarvittavaa tukea, että selviät tehtävästäsi mahdollisimman hyvin.

Pätevyysvaatimuksina lähihoitajan toimeen on lähi- tai perushoitajan tutkinto.

Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittävää työotetta ja tehtävän hoitamisen kannalta riittävää työkokemusta. Lisäksi edellytämme lääkehoidon koulutusta (LOVe tai vastaava) terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisvaatimusten mukaisesti. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Lähi- ja sairaanhoitajan työ osastoilla on kolmivuorotyötä. Seinäjoen terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena. Kaupunginsairaala on savuton sairaala.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä oman työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityi-syyden suojasta työelämässä 7§). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja haettavana olevien toimien osalta antaa:
hoitotyön johtaja Marita Kojola, p.044 425 5306, marita.kojola@seinajoki.fi

Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset opinto- ja työtodistukset (opintotodistuksessa pitää näkyä myös arvosanat) PDF- tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1Mt)

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen