2 sosiaalityöntekijää, sosiaali-ja kriisipäivystys

Haemme kahta sosiaalityöntekijää Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen vakinaiseen työsuhteeseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus huolehtii kiireellisen psykososiaalisen avun antamisesta koko Etelä-Pohjanmaan alueen asukkaille, sekä Etelä-Pohjanmaan alueella oleskeleville. Psykososiaalinen apu koostuu kiireellisestä sosiaalityöstä sekä akuutin henkisen ensiavun antamisesta kriisitilanteissa. Työpaikkamme sijaitsee Seinäjoen poliisiasemalla, Fallesmannin tiloissa.

Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksessa tehtävä työ on aktiiviaikaista kolmivuorotyötä, jota toteutetaan pitkinä työvuoroina. Työ toteutetaan työparityöskentelynä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa. Osa työstä on mahdollista toteuttaa etätyönä.

Tarjoamme monipuolisen ja vaihtelevan työn, jossa pääset näkemään elämän koko kirjon ja jossa ei kahta samanlaista työpäivää tule vastaan. Säännölliset tiimipalaverit, yksilötyönohjaukset, työhön liittyvät koulutukset sekä työyhteisön ja esimiehen vahva tuki.

Toivomme hakijalta monialaista sosiaalityön osaamista, joustavuutta sekä kykyä toimia erilaisten asiakkaiden ja verkostojen kanssa. Lisäksi toivomme hakijalta rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta erittäin haastavissa asiakastilanteissa. Hakijalta edellytetään tarvittaessa nopeaa päätöksentekokykyä. Arvostamme myös kriisityön osaamista. Teemme paljon moniviranomaisyhteistyötä ja toimimme yhtenä viranomaisena poliisin, ensihoidon ja pelastustoimen kanssa. Työtehtävät ohjautuvat meille hätäkeskuksen lisäksi viranomais- ja asiakaspuhelimen kautta. Ajokortti on työssä välttämätön, sosiaali- ja kriisipäivystyksen käytössä on oma auto.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015 7§) mukainen kelpoisuus. Työtehtävän edellyttämä kriisityön 10 op koulutus järjestetään tarvittaessa.

Valittujen on esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan, sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote. Henkilöturvallisuusselvitys edellytetään.
Palkkaus 3698,98€ (sisältää tva 10 %) + mahdolliset työkokemuslisät. Koeaika 6 kk.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen