2 sairaanhoitajan toimea

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana ti 21.12.2021 klo 15 mennessä 2 sairaanhoitajan toimea, alkusijoituspaikkana Seinäjoen kaupunginsairaalan osasto M3.

Kaupunginsairaalan osasto M3 on psykogeriatrinen osasto, jossa tutkitaan ja hoidetaan moniammatillisesti pääosin ikääntyneitä, muistioireisia, sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla on 24 sairaansijaa ja osasto jakautuu kahteen toiminnalliseen, 12-paikkaiseen soluun. Hoitajat toimivat molemmissa soluissa.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen sairaanhoitajan laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja sairaanhoitajan tutkinto.

Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta ja työkokemusta osaston toiminnan luonteen mukaisesta hoitotyöstä. Lisäksi hakijalta edellytetään lääkehoidon koulutusta (LOVe tai vastaava) terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisvaatimusten mukaisesti. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Sairaanhoitajan työ on kolmivuorotyötä. Seinäjoen terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena. Kaupunginsairaala on savuton sairaala.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä oman työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä §7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja haettavana olevan toimen osalta antavat: Osastonhoitaja Sanna Yli-Kortesniemi, p. 044 425 5523, sanna.yli-kortesniemi@seinajoki.fi tai vastaava sairaanhoitaja Heidi Pekkala, heidi.pekkala@seinajoki.fi

Toimia haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen