Uuden asiakkaan palvelupolun kuvaus

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuun alusta alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli tuo mukanaan henkilökohtaiset, tavoitteelliset, säännölliset kohtaamiset ja tiiviin tukiprosessin heti työnhaun alussa.

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Tasavallan presidentin vahvistaman lain muutokset astuvat voimaan 2.5.2022.

Enemmän tukea työnhakuun

Uudessa mallissa työnhakijana pääset nopeammin keskustelemaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin omaan tilanteeseesi mukaan.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä TE-toimistossa etäyhteydellä tai kunnan tiloissa. Tavoitteena on, että saisit riittävästi tarvitsemaasi tukea työnhakuun. Oma vastuuasiantuntijasi neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii kanssasi kanssa sopivia reittejä kohti työllistymistäsi.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun

Työttömyysetuuden saamiseksi sinun on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että sinun on haettava tilanteestasi riippuen 0–4 työpaikkaa kuukaudessa ja saat itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin TE-toimiston tai kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Lue lisää
TE-palvelut.fi
Työmarkkinatori

Jäikö jokin mietityttämään? Lue kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös omavalmentajaasi.