Seinäjoen kaupunki myöntää työllistymisen tukea yhdistyksille ja järjestöille silloin kun henkilö on saanut kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea. Tuen määrä on 200€ kuukaudessa, max. 1600€ (8kk) vuodessa.Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion puitteissa.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

  • Yhdistys/järjestö sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 1 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  • Kaupungin tuki käytetään kokonaisuudessaan työllistettävän henkilön palkkakuluihin
  • Kuntalisä edellyttää että työllistettävästä on haettu palkkatukea TE-toimistolta, ja siitä on tehty myönteinen palkkatukipäätös koko työllistymisjaksolle.

Seinäjoen kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Hakemus kuntalisästä toimitetaan Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluihin, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki, missä tarkistetaan onko henkilö oikeutettu kuntalisään. Hakemukset käsitellään vuoden 2020 alusta lähtien.

Tukea ei myönnetä, mikäli valtio on myöntänyt työsuhteeseen 100 % palkkatuen.