Työllisyys kuuluu vahvana osana Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialaan.

Seinäjoen kaupunki edistää työllisyyttä monin tavoin.

Työllisyyden kuntakokeilussa olemme mukana yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa.
Työllisyyspalvelut tarjoavat henkilökohtaista työvalmennusta pitkään työttömänä olleille seinäjokisille työnhakijoille. Muita keskeisiä palveluja ovat työllistäminen palkkatuella, velvoitetyöllistäminen, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta.
Toimintojentalon työhönvalmennuskeskuksessa voi toimia monissa eri tehtävissä aidossa työympäristössä.
Ohjaamosta seinäjokiset nuoret saavat tietoa, tukea ja neuvontaa esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen, hyvinvointiin ja arkeen liittyvissä asioissa.