Muutoksia maaseututoimen palvelussa koronaviruksen vuoksi

Maaseututoimen toimipisteet on suljettu toistaiseksi.
Maaseututoimen asiakaspalvelu hoidetaan puhelimitse ja sähköpostilla.
Ensisijaisesti toimitamme pyydetyt asiakirjat ja lomakkeet (mm. 103A) sähköpostilla sähköisessä muodossa.
Meille voitte toimittaa hakemukset ja muut asiakirjat sähköpostiin:
maaseututoimi@seinajoki.fi

tai postitse osoitteeseen:
Maaseutupalvelut
Ylistaron palvelutoimisto
Kaukolanraitti 5
61400 YLISTARO


Tukihakemukset tulee jättää ensisijaisesti VIPU-palvelun sähköisen asioinnin kautta: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

Maaseututoimen puhelinnumerot:
Arja Ala-Luoma 050 570 6300
Ari Kivenmäki 040 5250650
Matti Punkari 050 380 1490
Marja-Leena Aspegren 050 3096511
Ismo Rintala 050 3549761
Pirkko Kalliokoski 044 4181904
Olli Harju 044 419 1242
Helena Vaismaa 044 418 1243
Eija Minni 050 591 0445EU tuet 2020, Päätukihaku alkaa 27.4.

Tuenhakijan perusopas
Päätukihaun tuet
* viljelijätukien oppaat + liitteet
*
sähköinen asiointi VIPU
* tukihakulomakkeet

Koulutusvaatimus
Koulutusvaatimus (osana ympäristökorvausta 2015 -). Koulutusvaatimus on henkilökohtainen, aloittavan viljelijän (sitoumusten siirrot spv ja uusitila) suoritettava hakuvuotta seuraavaan kevääseen, 30.4, mennessä.
Suositellaan tehtäväksi sähköisesti verkkotenttinä Vipu -palvelussa.
Koulutusvaatimus ei koske 1.1.2020 ja sen jälkeen aloittaneita viljelijöitä.

Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 15.6.2020 mennessä.

Jos ky­sees­sä on koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä siir­ret­tä­vät kaik­ki ti­lan tuki­oi­keu­det, voit il­moit­taa sii­tä vii­meis­tään 20.9.2020. Var­si­nai­sen siir­ron pi­tää kui­ten­kin ta­pah­tua vii­meis­tään 31.8.2020. Nämä tukioikeudet aktivoituvat vuodelle 2020.

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukitaulukot 2020, arviot
Pinta-alatuet C1 – C2
Kotieläintuet C1- C2
Liite H. Esimerkkejä tukitasoista

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat