Seinäjoen kaupunki myöntää rekrytointilisää seinäjokisen työttömän työnhakijan työllistävälle yritykselle tai yhteisölle.

Rekrytointilisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei palkkakustannuksiin. Lisä on suuruudeltaan 300 € kuukaudessa. Rekrytointilisää voi hakea minimissään yhden kuukauden kestävään työsuhteeseen. Lisää maksetaan maksimissaan 6 kk:n ajalta. Rekrytointilisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 1 – 3 kk:n jaksoissa.

Rekrytointilisän myöntämisen ehdot:

  • TE-toimiston myöntämä palkkatuki
  • Työntekijän työaika on väh. 18h/vko.
  • Työsuhteen kesto vähintään 1 kk.
  • Työntekijälle maksetaan vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa 

Rekrytointilisän hakeminen:

  • Hae palkkatukea TE-toimistosta
  • Hae rekrytointilisää Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluista asianomaisella verkkolomakkeella ja liitä hakemukseen palkkatukipäätös. Rekrytointilisähakemus on jätettävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
  • Toimita työllisyyspalveluihin rekrytointilisän maksatukseen liittyvät liitteet: kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus.

Rekrytointilisä myönnetään määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti.

Seinäjoen kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Tukea ei myönnetä, mikäli valtio on myöntänyt työsuhteeseen 100 % palkkatuen (yhdistykset).