Vuoden 2020 rekrytointilisään varattu määräraha on käytetty.

Seinäjoen kaupunki myöntää rekrytointilisää määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti seinäjokisen työttömän työnhakijan työllistävälle yritykselle tai yhteisölle.

Rekrytointilisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei palkkakustannuksiin. Lisä on suuruudeltaan 300 € kuukaudessa. Rekrytointilisää voi hakea minimissään yhden kuukauden kestävään työsuhteeseen. Lisää maksetaan maksimissaan 6 kk:n ajalta. Rekrytointilisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 1 – 3 kk:n jaksoissa.

Rekrytointilisän myöntämisen ehdot:

  • TE-toimiston myöntämä palkkatuki
  • Työntekijän työaika on väh. 18h/vko.
  • Työsuhteen kesto vähintään 1 kk.
  • Työntekijälle maksetaan vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa 

Rekrytointilisän hakeminen:

  • Hae palkkatukea TE-toimistosta
  • Hae rekrytointilisää Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluista asianomaisella verkkolomakkeella ja liitä hakemukseen palkkatukipäätös. Rekrytointilisähakemus on jätettävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
  • Toimita työllisyyspalveluihin rekrytointilisän maksatukseen liittyvät liitteet: kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus.

Seinäjoen kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Tukea ei myönnetä, mikäli valtio on myöntänyt työsuhteeseen 100 % palkkatuen (yhdistykset).