Seinäjoen kaupunki myöntää tukea nuoren työllistävälle yritykselle tai yhteisölle.

Kesätyötukea maksetaan yrityksille, järjestöille tai yhdistyksille, jotka palkkaavat 15 – 17 -vuotiaan seinäjokisen nuoren kesätyöhön kesä – elokuussa 2020. Kesätyön minimituntimäärä on 60 tuntia 1.6 – 30.8.2020 välillä.

Tuki on suuruudeltaan 300€ ja se maksetaan työnantajalle kertakorvauksena jälkikäteen.

Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion puitteissa.

Hakemus kesätyöllistämistuesta toimitetaan Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluihin, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki, missä tarkistetaan onko henkilö oikeutettu lisään.

Liitteenä
Hakemuslomake
Maksatus/tilityslomake