Työllisyyspalvelut on ollut toteuttamassa, hallinnoimassa sekä toimii yhteistyökumppanina erilaisissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa. 

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla pyritään parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa ja edistämään yhteiskunnallista osallisuutta.

Päättyneet hankkeet
ESR Linke-hanke 01.09.2015-31.08.2018.
ESR Molti-hanke 01.05.2017-31.7.2019