Työllisyys kuuluu vahvana osana Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialaan.

Seinäjoen kaupunki edistää työllisyyttä monin tavoin.

Työllisyyspalvelut tarjoavat henkilökohtaista työvalmennusta pitkään työttömänä olleille seinäjokisille työnhakijoille. Muita keskeisiä palveluja ovat työllistäminen palkkatuella, velvoitetyöllistäminen, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta.
Toimintojentalon työhönvalmennuskeskuksessa voi toimia monissa eri tehtävissä aidossa työympäristössä.
AIMO monialainen palvelu päättynyt 31.12.2020.
Ohjaamosta seinäjokiset nuoret saavat tietoa, tukea ja neuvontaa esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen, hyvinvointiin ja arkeen liittyvissä asioissa.

Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilun alueelliset sivut

Työllisyyden kuntakokeilu

Seinäjoen kaupunki on mukana vuosina 2021-2023 toteutettavassa työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kuntakokeilun kohderyhmää ovat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka saavat Kelan työttömyysetuutta sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.