Kevään 2021 viljelijätukihakukoulutus 10.2 hallinnolle ja sidosryhmille.

Eläinten hyvinvointikorvaus 2021
Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2021. Voit hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa. Hakuaika tammi-helmikuu, tarkentuu myöhemmin.
Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2020, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Tee ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021.

Eläinmääräilmoitus
Ilmoita vuonna 2020 hallinnassasi olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa viimeistään 17.2.2021. (461)

Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia ja eläinryhmiä:

TukiIlmoitettavat eläinryhmät​​Liite
​Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki​Siipikarja sekä hevoset ja ponit​Tiedot hevosista ja poneista
Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus​Siipikarja sekä hevoset ja ponit​Tiedot hevosista ja poneista
Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus​Siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot​Tarvittaessa yhteisön kaupparekisteriote
​Eläinten hyvinvointikorvaus​Siipikarja ja siat​Teuraseräraportti, jos olet valinnut toimenpiteen 4.2 Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 2021
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella. C-tukialueella maksetaan pohjoista tukea. Hae tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuaika alkaa 15.2.2021 ja päättyy 10.3.2021. Voit hakea samalla kertaa sekä tuen ennakkoa että lopullista tukea.

Pohjoinen kotieläintuki 2021
C-tukialueella maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea maksetaan eläinyksikkökohtaisena tukena (euroa/eläinyksikkö)  

  • emolehmistä
  • emolehmähiehoista
  • sonneista
  • häristä
  • teurastetuista hiehoista
  • uuhista
  • kutuista.

Voit hakea tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuaika alkaa 15.2.2021 ja päättyy 10.3.2021.
Jos et ole palauttanut osallistumisilmoitusta vuonna 2015 tai sen jälkeen, palauta osallistumisilmoitus  viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.

Maidon pohjoinen tuotantotuki (suoramyyntimaidon tuotantotuki)
Hae suoramyyntimaidon osalta tuotantotukea ja ilmoita kuluttajalle suoraan myydyt maidot Ruokaviraston lomakkeella 230. Voit hakea tukea kuukausittain, mutta palauta lomake viimeistään 15.1.2021 maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Meijerimaidon tuotantotukea haetaan Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella 282 Osallistumisilmoitus meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki 2020
Haku alkaa 15.2.2021 ja päättyy 10.3.2021.
Sokerijuurikkaan kuljetustuen haun aloitus voi säädösaikataulusta johtuen olla myöhäisempi, mutta haku päättyy samaan aikaan muiden tukien

Kasvihuonetuotannon tuki
Haku alkaa 15.2.2021 ja päättyy 10.3.2021.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle.
Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Monimuotoisuuspeltojen, lhp-nurmien, kesantojen ym. määräajat:

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin
Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Maatalouden alkutuotannon väliaikaiselle tuelle uudet ehdot ja enemmän rahoitusta (29.10.2020)

———————————————————–

EU tuet 2020, Päätukihaku alkaa 27.4. (vuoden 2020 haku päättynyt)

Tuenhakijan perusopas
Päätukihaun tuet
* viljelijätukien oppaat + liitteet
*
sähköinen asiointi VIPU
* tukihakulomakkeet

Pinta-alatukihakemuksen osittainen tai koko hakemuksen peruminen

Koulutusvaatimus (ympäristökorvaus)

Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
15.6.2020 jälkeen haetut tukioikeuksien siirrot aktivoituvat vuodelle 2021.

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta (tukioikeuksien haku kansallissta varannosta on päättynyt 15.6.2020)

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukitaulukot 2020, arviot
Pinta-alatuet C1 – C2
Kotieläintuet C1- C2
Liite H. Esimerkkejä tukitasoista

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat