Viljelijätukien ennakoiden maksaminen alkaa 1.10. luonnonhaittakorvauksella

Voit palauttaa syysilmoituksen 23.9.­–30.10.
Ympäristökorvauksen syysilmoitus aukeaa Vipu-palvelussa 23.9. Huomioi, että ilmoitusaika päättyy perjantaina 30.10., ei siis lokakuun viimeisenä päivänä aiempien vuosien tapaan.

Monimuotoisuuspeltojen, lhp-nurmien, kesantojen ym. määräajat:

Pakkotuleennuttaminen glyfosaatilla on kiellettyä!

Haastava kasvukausi näkyy viljapelloilla kasvustojen runsaana jälkiversonta. ELY-keskus haluaa muistuttaa, että glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamiseen Suomessa on kiellettyä.

Kasvinsuojeluaineita tulee käyttää niiden myyntipäällysohjeiden mukaisesti. Glyfosaatin käyttö voi olla mahdollista juolavehnän torjuntaan rehuohralla ja -kauralla ennen puintia, mutta tällöin jyvien kosteus täytyy olla alle 30 %. Tällöin myös varoaika on huomioitava. Elintarvike- ja siemenviljoilla juolavehnän torjunta ennen puinti ei ole sallittua.

ELY-keskus valvoo Ruokaviraston ja Tukesin ohjeistamana kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Laiminlyönneistä voi seurata sanktiointi tukiin täydentävien ehtojen kautta. Myös glyfosaattijäämiä sisältävän viljan markkinointi on ongelmallista ja se voidaan kieltää, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

lisätietoja: Minna Ylikantola, minna.ylikantola@ely-keskus.fi, 040 8377566

Tukes
– – – – – – – – –

EU tuet 2020, Päätukihaku alkaa 27.4. (vuoden 2020 haku päättynyt)

Tuenhakijan perusopas
Päätukihaun tuet
* viljelijätukien oppaat + liitteet
*
sähköinen asiointi VIPU
* tukihakulomakkeet

Pinta-alatukihakemuksen osittainen tai koko hakemuksen peruminen

Koulutusvaatimus (ympäristökorvaus)

Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 15.6.2020 mennessä.
15.6.2020 jälkeen haetut tukioikeuksien siirrot aktivoituvat vasta vuodelle 2021.

Jos ky­sees­sä on koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä siir­ret­tä­vät kaik­ki ti­lan tuki­oi­keu­det, voit il­moit­taa sii­tä vii­meis­tään 20.9.2020. Var­si­nai­sen siir­ron pi­tää kui­ten­kin ta­pah­tua vii­meis­tään 31.8.2020. Nämä tukioikeudet aktivoituvat vuodelle 2020.

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta (tukioikeuksien haku kansallissta varannosta on päättynyt 15.6.2020)

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukitaulukot 2020, arviot
Pinta-alatuet C1 – C2
Kotieläintuet C1- C2
Liite H. Esimerkkejä tukitasoista

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat