Viljelijätukien 2020 ennakoiden maksaminen alkaa 1.10. luonnonhaittakorvauksella

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle.
Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Monimuotoisuuspeltojen, lhp-nurmien, kesantojen ym. määräajat:

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin
Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Maatalouden alkutuotannon väliaikaiselle tuelle uudet ehdot ja enemmän rahoitusta (29.10.2020)

EU tuet 2020, Päätukihaku alkaa 27.4. (vuoden 2020 haku päättynyt)

Tuenhakijan perusopas
Päätukihaun tuet
* viljelijätukien oppaat + liitteet
*
sähköinen asiointi VIPU
* tukihakulomakkeet

Pinta-alatukihakemuksen osittainen tai koko hakemuksen peruminen

Koulutusvaatimus (ympäristökorvaus)

Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
15.6.2020 jälkeen haetut tukioikeuksien siirrot aktivoituvat vuodelle 2021.

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta (tukioikeuksien haku kansallissta varannosta on päättynyt 15.6.2020)

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukitaulukot 2020, arviot
Pinta-alatuet C1 – C2
Kotieläintuet C1- C2
Liite H. Esimerkkejä tukitasoista

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat