Viljeljätukien haku avattu 26.4.2021 VIPU -palvelussa
Haku päätty 15.6.2021

Hakemusten myöhästyminen

Viljelijätukien hakuoppaat 2021 on julkaistu

Maidon pohjoinen tuotantotuki (suoramyyntimaidon tuotantotuki)
Hae suoramyyntimaidon osalta tuotantotukea ja ilmoita kuluttajalle suoraan myydyt maidot Ruokaviraston lomakkeella 230. Voit hakea tukea kuukausittain, mutta palauta lomake viimeistään 15.1.2021 maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Meijerimaidon tuotantotukea haetaan Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella 282 Osallistumisilmoitus meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat

Monimuotoisuuspeltojen, lhp-nurmien, kesantojen ym. määräajat:

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin
Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Maatalouden alkutuotannon väliaikaiselle tuelle uudet ehdot ja enemmän rahoitusta (29.10.2020)

———————————————————–

Pinta-alatukihakemuksen osittainen tai koko hakemuksen peruminen

Koulutusvaatimus (ympäristökorvaus)

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä
Tutustu neuvontaesitteeseen.

———————————————————-

Tukitaulukot 2020, arviot
Pinta-alatuet C1 – C2
Kotieläintuet C1- C2
Liite H. Esimerkkejä tukitasoista