Ylistaron osayleiskaava-alueen rakennusinventointi tehdään keväällä 2022

Kuvassa on vanha kaksikerroksinen tiilirakennus. Punatiilisessä rakennuksessa on valkoiset koristeelliset päädyt ja vihreä aumakatto. Edessä on ulkoneva valkoiseksi rapattu sisääntulo, jonka yläpuolella on parveke.

Ylistaron alueelle on valmisteilla osayleiskaava. Kaavoitustyön taustaselvityksiin kuuluu alueen kulttuurimaiseman ja vanhemman rakennuskannan inventointi.

Seinäjoen museoiden sekä Seinäjoen kaupungin kaavoituksen yhteistyössä teettämä tutkimus kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain (9 §) edellyttämiin kaavan perusselvityksiin. Selvityksen tarkoituksena on saada kattava kuva alueen kulttuurihistoriallisista arvoista ja samalla täydentää sekä päivittää alueella aikaisemmin tehtyjen selvitysten tietoja ja arvioida kohteiden nykytilaa.

Tutkija Olli Joukio kiertää alueella aikavälillä tammikuu – toukokuu ja käy läpi pääosin iäkkäämpiä pihapiirejä, joissa rakennuksen tai rakennusten ulkoasu on säilynyt hyvin tai mahdolliset muutokset ovat jo iäkkäitä. Huomio kiinnittyy rakennusten ulkoasuun. Kenttätöitä tehdään arkisin klo 9 – 17 välisenä aikana. Tutkija jättää käynnistään ilmoituksen etukäteen, mikäli tämä on mahdollista. Tutkimus ei vaadi asukkailta tai kiinteistön omistajilta erityisiä toimia.

Tutkija kirjaa tontilla mm. rakennuksia koskevia tietoja, kuten rakennusmateriaaleja, tehtyjä korjauksia ja muutoksia. Lisäksi rakennukset ja pihapiirit valokuvataan. Yksityisyyden suojan piirissä olevat tiedot ovat ainoastaan viranomaisten käytettävissä ja niitä ei luovuteta eteenpäin. Tutkijan tunnistaa kuvallisesta henkilökortista.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi lähikontaktia pyritään välttämään. Mikäli asukas tai kiinteistön omistaja on inventointihetkellä paikalla, voi tutkija haastatella häntä ainoastaan ulkotiloissa turvaetäisyydet huomioiden. Kiinteistön ja sen rakennusten vaiheita koskevissa tiedoissa asukas tai kiinteistön omistaja voi myös olla yhteydessä tutkijaan puhelimitse tai sähköpostitse. 

Yhteyshenkilö: tutkija Olli Joukio p. 044 470 0473, olli.joukio@seinajoki.fi

Lisätiedot: www.seinajoki.fi/ylistaron-yleiskaava-2035