Vuoden 2021 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden avustukset sekä kylien ja kaupunginosien kehittämisavustukset haettavissa

”Meillä on tilaa aktiivisille asukkaille, harrastajille ja kaupunkikehittäjille.”

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden avustushakemukset tulee jättää sähköisesti 31.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi (myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä). Päätökset toiminta-avustuksista tekee hyvinvointilautakunta.

Toiminta-avustusten lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä yhteisöt voivat hakea kohdeavustuksia ilman erillistä hakuaikaa osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisöllisen kehittämisen avustusten hakuaika alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.4. mennessä osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi (myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä). Päätökset avustuksista tekee elinvoimalautakunta.

Lisätietoja ao. toimistoista tai
www.seinajoki.fi/kulttuuriavustukset
www.seinajoki.fi/nuorisoavustukset
www.seinajoki.fi/liikunta-avustukset
www.seinajoki.fi/kehittamisavustus

Kulttuuri:

Toiminta-avustus seinäjokisten aktiivisesti kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja yhteisöjen perustoimintojen ylläpitämiseksi

Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Tarkemmat ohjeet: www.seinajoki.fi/kulttuuriavustukset

Vuonna 2020 avustusta saaneiden yhteisöjen on toimitettava selvitys (toimintakertomus ja tilinpäätös) määräaikaan mennessä, vaikka uutta avustusta ei haettaisikaan.

Lisätietoja ja ohjeistusta arkisin klo 9-15 kulttuuritoimistosta p. 044 425 5570 tai sähköpostilla kulttuuri@seinajoki.fi

Liikunta:

Seinäjoella toimivien liikuntaseurojen yleisavustukset sekä soveltavan liikunnan kohdeavustukset

Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- / toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Tarkemmat ohjeet: www.seinajoki.fi/liikunta-avustukset

Lisätietoja ja ohjeistusta arkisin klo 9-15 liikuntatoimistosta p. 040 774 8661 tai p. 06 416 2017 tai sähköpostilla liikuntavaraukset@seinajoki.fi

Nuoriso:

Toiminta-avustukset seinäjokisille nuorisojärjestöille ja muille nuorisotyötä tekeville yhdistyksille

Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Tarkemmat ohjeet: www.seinajoki.fi/nuorisoavustukset 

Vuonna 2020 avustusta saaneiden yhteisöjen on toimitettava selvitys (toimintakertomus ja tilinpäätös) määräaikaan mennessä, vaikka uutta avustusta ei haettaisikaan.

Lisätietoja ja ohjeistusta arkisin klo 9-15 nuorisotoimistosta p. 06 416 2265 tai p. 06 416 2196 tai sähköpostilla nuoriso@seinajoki.fi

Elinvoima ja kilpailukyky:

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisöllisen kehittämisen avustukset vuodelle 2021

Avustukset myönnetään Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmissa tulee huomioida miten avustusmääräraha tukee kaupunginosien paikallisidentiteetin rakentumista, yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta, osallisuuden kehittymistä ja kuinka paljon hankkeissa on käytetty vapaaehtoistyötä.

Tarkemmat ohjeet: www.seinajoki.fi/kehittamisavustus

Lisätietoja ja ohjeistusta arkisin klo 9-15 p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi