Verkkoperhevalmennus vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Seinäjoen äitiys- ja lastenneuvolan perinteistä perhe- ja synnytysvalmennusta on kehitetty entistä monipuolisemmaksi. Kätilö-terveydenhoitaja Elina Mäki-Jussilan YAMK-opinnäytetyönä syntyi ensiodottajille verkkoperhevalmennus, josta voivat hyötyä myös uudelleensynnyttäjät. Sen toivotaan saavuttavan henkilöitä, jotka eivät jostain syystä osallistu perhevalmennukseen, tai toimivan luotettavana tiedonlähteenä raskauteen liittyvissä asioissa tietoa etsiville odottajille.

Verkkoperhevalmennus mukailee perhevalmennuksen aihealueita, mutta ei korvaa sitä kokonaan. Verkkomateriaaliin voi tutustua ennen perinteiseen perhevalmennukseen osallistumista tai sen jälkeen. Verkkoperhevalmennus sisältää pääpiirteittäin samat osa-alueet, kuin vasta sisällöllisesti ja toteutuksellisesti uudistettu perinteinen perhevalmennus, ja sisältö on kehitetty yhteistyössä luennoitsijoiden kanssa. Verkkoperhevalmennuksen teemoina ovat: sikiön kehitys ja raskauden aiheuttamat muutokset, liikunnan iloa ja hyvinvointia, vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet, synnytys, vauvaperhearki sekä imetys. Verkkoperhevalmennus on kaikille avointa tietoa, eikä vaadi käyttäjältään kirjautumista.