Varhaiskasvatus sai ison avustuksen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämiseen

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustuksen lasten tasa-arvon ja hyvinvoinnin varmistamiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Avustussumma 668 638 euroa 1.8.2020-31.12.2021.

Taidetta ja kulttuuria on aktiivisesti kehitetty Seinäjoen varhaiskasvatuksessa vuodesta 2008 lähtien. Kehittämisen tuloksena on syntynyt Taiturin taidetoiminta, joka on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jota toteutetaan Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustuksella palkataan lisähenkilöstönä opettajia ja hoitajia (14 hlöä) työskentelemään päiväkotien lapsiryhmissä, taitureina 1-5-vuotiaiden lasten parissa.

Toiminta tukee lakisääteisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsen oppimista ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden vuosia kestäneessä hyvässä yhteistyössä on hyödynnetty monipuolisesti eri kulttuuritoimijoita.

Seinäjoen kulttuurisella innovaatiolla on merkittävä vaikutus lasten hyvinvoinnin edistämisessä varhaiskasvatuksen arjessa.

Lisätietoja antavat:

Varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen 040 868 0902
Aluejohtaja Kirsi-Maria Oivanen 044 754 1627
Aluejohtaja Eija Ikola 044 754 1628
Lastenkulttuuripedagogi Anne Lähdesmäki 044 418 1800