Varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka avoinna

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka 1.8.2022 alkaen

Tehtävänkuvaus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) työskentelee lapsiryhmässä samanaikais- ja rinnakkaisopettajana. Työhön kuuluu pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteistyötä perheiden kanssa. Hän on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija omissa yksiköissään ja toimii päiväkodin johtajan pedagogisen johtamisen tukena.  Veo konsultoi kasvatushenkilöstöä; konsultaatio pohjautuu osallistuvaan lapsiryhmän, oppimisympäristön ja henkilöstön havainnointiin ja yhteiseen keskusteluun. Veon työhön kuuluu myös varhaiserityiskasvatuksen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen ja arviointi ohjaavien asiakirjojen mukaisesti sekä monialainen yhteistyö.

Edellytämme varhaiskasvatuksen erityisopettajalta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta.

Kaikilta tehtävään valituilta edellytämme lääkärinlausuntoa soveltuvuudesta työtehtävään ja rikosrekisterilain 6.2 tarkoittaman rikosrekisteriotteen esittämistä ennen viran vastaanottamista.

Tutkinto on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä (tutkintotodistuksen päiväys), jotta hakija voidaan valita virkaan vakituiseksi.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta, työavain 436529, 13.5.2022 klo 15 mennessä