Valtuuston 30.5.2022 kokouksen päätökset

§ 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 25.5.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 25.5.2022. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 2. päivänä kesäkuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 3. päivänä kesäkuuta 2022 alkaen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jesse Luhtala ja Mikael Luotola.

§ 56 Valtuutettu Henna Rantasaaren ero valtuuston jäsenyydestä
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy Henna Rantasaaren eron valtuuston jäsenyydestä ja
 • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Laura Ala-Kokon jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Vihreät r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja kutsui varsinaiseksi valtuutetuksi Laura Ala-Kokon jäljellä olevalle toimikaudelle ja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Vihreät r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 mom:n perusteella.
 • Esteellinen: Henna Rantasaari asianosaisena; ei läsnä.

§ 57 Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Seinäjoen kaupunkia koskevan toimenpideosion.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Henna Rantasaari asian valmistelleena viranhaltijana; ei läsnä.

§ 58 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungin vuoden 2022 toisena talousarviolainana
otetun 40 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä ………..40 000 000 euroa
Lainanantaja ……….Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto………Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko……… 1,70 % p.a., korkoindikaatio 29.4.2022
Laina-aika…………… 7 vuotta, kertalyhenteinen (bullet) Lainan koron maksu Neljännesvuosittain
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 59 Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että Seinäjoki Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-osakesarjan osakkeenomistajana kohdentama anomus tilikausien 2020- 2021 kirjanpitoon perustuvien nettotappioiden yhteensä 214 800 euroa +alv 24 % ja alkuvuoden 2022 ( 1.1.- 28.2 ) nettotappion korvaamisesta yhteensä 135 300 euroa + alv 24 % vähennettynä valtiokonttorin yhtiölle myöntämä kustannustuki VI 17 956,28 euroa määrällä eli yhteensä 332 143, 72 euroa + alv 24 % hyväksytään ja vuoden 2022 talousarvioon tehdään em. hoitovastikkeen määrän maksamiseksi seuraava muutos: Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti) tili 4820 (huoneistojen vuokrat ) kohtaa lisätään +332 143, 72 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mika Itänen Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 60 Terveystarkastajan viran perustaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että ympäristöterveydenhuollon tulosalueelle perustetaan 1.6.2022 alkaen yksi uusi terveystarkastajan virka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 61 Ympäristöterveydenhuollon organisaatiomuutos ja nimikemuutos
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että yksi hygieenikkoeläinlääkärin virka muutetaan johtavaksi kaupungineläinlääkärin viraksi 1.6.2022 lukien.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 62 Luottamushenkilövalinnat Asko Franttilan tilalle

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • valitsee Asko Franttilan tilalle hyvinvointilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle ja lisäksi
 • esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Perussuomalaiset r.p.:lle uuden varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin hyvinvointilautakunnan varajäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta Väinö Hautaluoma. Valtuuston 1.varapuheenjohtaja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään Perussuomalaiset r.p:lle uuden varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 mom:n perusteella.

§ 63 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Virpi Lammassaari
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • toteaa Virpi Lammassaaren menettäneen vaalikelpoisuuden kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävään lautakunnan alaisen palvelusuhteen perusteella ja
 • valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kasvatus-ja opetuslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin kasvatus-ja opetuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle Irene Tureniuksen ehdotuksesta Helli Kitinoja.

§ 64 Nuorisovaltuuston aloite / kasvisruoka sekä vegaaniruoka kaikkiin kouluihin / vastaus / uudelleen käsittely

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy nuorisovaltuuston entisen puheenjohtaja Sofia Leinosen aloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa nuorisovaltuuston aloitteen loppuunkäsitellyksi.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 65 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 5757570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670