Valtuuston 27.9.2021 kokouksen päätökset

116 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 22.9.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 22.9.2021.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

117 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 30. päivänä syyskuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 1. päivänä lokakuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jarkko Ala-Riihimäki ja Hannu Haapasalmi

118 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos – liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan 12 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja valittiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan:

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen
Kiukkonen Olli,Kauhajoki, (PS)                   Berki Bálint, Ilmajoki, (PS)
Panttila Eliisa,Teuva, (PS)                            Kurikka Leena, Seinäjoki,  (PS)
Ristilä Raimo, Seinäjoki (KOK)                     Järvensivu Petri, Isojoki  (KOK)
Kortesoja Hanna-Maria, Lapua  (KOK)        Säntti Mikko, Kurikka  (KOK)
Renko Timo, Kauhava, (KOK)                      Ylinen Virva, Kauhava  (KOK)
Peltonen Matias,Kauhava (SDP)                  Lehtola Markku,Seinäjoki, (SDP)
Heinonen Henna Helmi,Seinäjoki, (Kesk)    Kankaansyrjä Mika, Kauhava(Kesk)
Luoma Soile, Karijoki (Kesk)                        Nukarinen Mirka, Karijoki (Kesk),
Hernesniemi Mari, Lappajärvi,(Kesk)           Väkeväinen Ville, Lappajärvi (Kesk),
Korpi Seppo Kurikka, (Kesk)                        Hartman Marica, Teuva (Kesk),
Rantanen Jukka, Kuortane, (Kesk),              Källi Saija Soini (Kesk),
Takamaa Juha, kaupunkiympäristöjohtaja   Välimäki Erkki , elinvoimajohtaja

Puheenjohtaja                                              Ristilä Raimo
varapuheenjohtaja                                      Luoma Soile

119 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 14 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja valittiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon:
Jäsen                                                       Henkilökohtainen varajäsen
Jokiranta Harri (SDP)                              Lehtola Eetu (SDP)
Rijal Gobinda (SDP)                               Knuuttila Antti (VAS)
Kattelus-Kilpeläinen Piia(PS)                  Ala-Riihimäki Jarkko (PS)
Valtamäki Erkki (PS)                               Palmen Patrik (PS)
Aila Mikko (KOK) )                                   Keskinen Heikki (KOK)
Luhtala Jesse (KOK)                               Koivisto Veikko (KOK)
Ahokas Noora (KOK)                              Ylisiurua-Hemminki Satu( KOK)
Särmö Kati    (KOK)                                 Hakala Marko(KOK)
Anne Flinkkilä (KESK)                            Mervi Mäenpää (KESK)
Johannes Karhu (KESK)                        Mikael Luotola (KESK)
Martti Pajulammi (KESK)                        Olli Isopahkala (KESK)
Irene Turenius (KESK)                            Paula Sihto (KESK)
Nummensalo Kati (KD)                           Rantanen Kimmo (KD)
Rantasaari Henna (VIHR)                       Ojajärvi Tuomas ( VIHR)

120 § Lakeuden jätelautakunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Lakeuden jätelautakuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja valittiin Lakeuden jätekuntaan:

Jäsen                                                      varajäsen
Kangasluoma Pekka (SDP)                    Perkiö Seppo (SDP)
Kekarainen Ari (KOK)                             Ylisiurua-Hemminki Satu (KOK)
Nurminen Ukko (KESK)                          Kaleva Justiina (KESK)

121 § Konserniraportointi 1.1. – 30.6.2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

122 § Sosiaaliohjaajan viran muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että lapsiperheiden sosiaalipalveluissa vapautuneen sosiaaliohjaajan virka muutetaan sosiaalityöntekijän viraksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

123 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Tommi Merivirran ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy keskusvaalilautakunnan jäsen Tommi Merivirran eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan jäseneksi Aki Rasku jäljellä olevalle toimikaudeksi.

124 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / varavaltuutettu Arja Hyytiä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto toteaa varavaltuutettu Arja Hyytiän menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi.

Lisäksi valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään kuntalain 17 § (2015/10) mukaisesti uuden varavaltuutetun Suomen Keskusta ry:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään kuntalain 17 §:n ( 2015/10) mukaisesti uuden varavaltuutetun Suomen Keskusta ry:lle.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670