Valtuuston 21.3.2022 kokouksen päätökset

§ 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 16.3.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 16.3.2022. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 25. päivänä maaliskuuta 2022 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Koivisto ja Juha Konttas.

§ 31 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2021 osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 32 Talousarviolaina 2022 / Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2022 talousarviolainana otettavan 36 687 500 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä……………. 36 687 500 euroa
Lainanantaja………….. Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto…………. Vaihtuvakorkoinen laina
Lainan korko………….. 6 kk Euribor + 0,22 % marg., korkoindikaatio 18.2.2022
Laina-aika………………10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset….Neljännesvuosittain
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 33 Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Lintuviita 4
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:
Lainanantaja:…….Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:……420 530,00 euroa
Laina-aika:………..5 vuotta.
Lainan korko:……Korko sidotaan 12 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,370 % marginaalilla (korkoindikaatio 28.1.2022 klo 14).
Takauksen vastavakuus:…Sevas Kodit Oy siirtää Seinäjoen kaupungille olemassa olevat tontin Lintuviita 4 (kiinteistötunnus 743-8-40-1) sähköiset panttikirjat luoton yhteydessä, yhteismäärältään 1.301.680,58 € vastavakuudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 34 Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 35 Asemakaavan laajennus ja muutos, Rahkolan 57. kaupunginosan erityis-, liikenne- ja katualue, ja Roveksen 55. kaupunginosan katualue / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Rahkolan 57. kaupunginosan erityis-, liikenne- ja katualueita sekä Roveksen 55. kaupunginosan katualuetta koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 36 Asemakaavan muutos: Kapernaumi, 5. kaupunginosa, korttelit 19 (osa) ja 22 (osa) ja katualueet. Hankkija Oy / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Kapernaumin 5. kaupunginosan kortteleita, korttelit 19 (osa) ja 22 (osa) sekä niihin liittyviä katualueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Valtuustoaloite/Seinäjoen Energian sitoutuminen kotimaisen puun polttamiseen / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus

Valtuusto

 • hyväksyy oheisen vastauksen Aki Ylisen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
 • Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 38 Valtuustoaloite / Nurmohallin muutostyöt ja laajennus/ vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Jarkko Panun ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja,
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 39 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy asiaselostuksessa todetut kaupunginhallituksen hyväksymät selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • päättää katsoa nämä valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670