Uimarannat ja rantavalvonta

Kuvassa Kyrkösjärven uimaranta lämpöisenä kesäpäivänä

Seinäjoen kaupunki järjestää rantavalvontaa kolmella EU-rannaksi luokitellulla uimarannalla; Tanelinranta, Kyrkösjärvi ja Sahanlampi. EU-rannaksi luokitellaan myös Kalajärvi, mutta siellä ei ole tänä kesänä rantavalvontaa. Rantavalvonta aika on 6.6.–7.8.2022 klo 12-20 päivittäin.

Rantavalvojat ovat täysi-ikäisiä ja liikuntapalvelut perehdyttää heidät tehtävään eli nuorten kesätyöntekijöiden kanssa käydään läpi vesipelastusta ja ensiapu-/ muita rannalla yleisesti vastaan tulevia tilanteita. Rantavalvojan tehtäviin kuuluu ranta-alueen turvallisuudesta ja siisteydestä huolehtiminen, pelastusvälineiden toimintavalmiudesta huolehtiminen ja ohjaaminen sääntöjen noudattamiseen. Lisäksi rantavalvoja mittaa veden lämpötilan päivittäin ja laittaa sen nähtäville rannalle olevien tiedoksi. Rannoilla rantavalvojan erottaa muusta yleisöstä rantavalvojan keltaisesta t-paidasta. Rantavalvonnan paikallaolosta ja valvonta-aikojen muutoksisesta tiedotetaan uimarantojen ilmoitustauluilla. Järjestetystä valvonnasta huolimatta vanhemmilla on vastuu huolehtia lasten turvallisuudesta rannalla. Rannoilla saattaa kesän aikana olla päiviä, jolloin ei ole valvojaa paikalla.

Terveystarkastaja seuraa uimavesien laatua säännöllisillä tutkimuksilla. EU-uimarantojen vesinäytteet otetaan 6.6., 20.6., 11.7., 1.8. ja 22.8. Muiden rantojen kolme kertaa kesän aikana. Mikäli huomataan muutoksia uimavedessä, näytteitä voidaan ottaa tiheämmin.
Katso mittaustulokset Uimavesi

Uimarantojen nurmialueiden siisteydestä ja laiturirakenteista vastaa puistotoimi. Uimarantojen varustukseen kuuluvat pelastusrenkaat, jäteastiat, pukukopit ja WC:t (EU-rannoilla) sekä infotaulut uimarantaan liittyvine tietoineen. Liikuntapalvelut yhdessä kaupungin muiden sektoreiden kanssa yhdessä pyrkii ylläpitämään rannat siisteinä ja turvallisina vapaa-ajanviettopaikkoina. Palokunnan sukeltajat sukeltavat rantakauden alkaessa uimarannat ja laiturien edustat sekä poistavat vedestä sinne kuulumattomat tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Paljon toivottuja pukusuojia tullaan lisäämään tämän kesän aikana muutamalle rannalle. Sahanlammen uimarannalle on jo uudet kopit saatu.

Kuvassa kaksi pukukoppia uimarannalla. Taustalla paalu jossa varoituskylttejä, penkki, joki ja puita.
Sahanlammen pukusuojat

Toukokuun alusta voimaan astunut uusi tupakkalaki kieltää tupakoinnin yleisillä uimarannoilla. Tupakointikielto koskee EU-rannoiksi luokiteltuja uimarantoja, joita on kaupungin alueella neljä. Tästä huolimatta liikuntapalvelut toivoo, että myös muilla rannoilla vältettäisiin tupakointia. Uimarantoja koskeva tupakointikielto on voimassa vain kesäkauden eli toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Yleisille uimarannoille ei saa viedä koiria ja myös koirien uittaminen on kielletty. Kielto koskee uimarannan ranta-aluetta, alueen ulkopuolella lemmikkien uittaminen on sallittu. 
Lue lisää koirien uittamisesta Koirien uittaminen uimarannoilla

Tutustu uimarantoihin Uimarannat ja avannot -sivulla.