Tipaton tammikuu

Ehkäisevän päihdetyön verkoston mukaan tänä vuonna

Tipaton tammikuu -kampanja kannustaa miettimään omaa alkoholin käyttöä

  • Milloin ja miksi käytän alkoholia?
  • Voisinko löytää tilalle uusia tapoja ja tottumuksia?

Terveys on yleisin syy viettää tipatonta tammikuuta

  • Viime vuonna 17 % alkoholia käyttäneistä haastatelluista vietti tipattoman tammikuun, prosentti yritti sitä ja 82 % ei ryhtynyt sille lainkaan.
  • Etenkin nuoret viettivät tipatonta – alle 25-vuotiaista peräti 23 %.
  • 41 % tipatonta tammikuuta viettäneistä jatkoi sitä vielä helmikuun puolella ja 19 % joi sen jälkeen vähemmän alkoholia kuin ennen sitä.
  • 29 % tipatonta tammikuuta viime vuonna viettäneistä piti taukoa alkoholista terveydellisistä syistä. Toki yhtä monelle siitä oli jo muodostunut perinne.  Viitisentoista prosenttia piti alkoholittoman kuukauden siksi, että halusi laihduttaa.
  • Kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa tipattoman viettäminen oli hieman yleisempää kuin maaseudulla.

Lähde: Kantar TNS Oy. Tipattoman tammikuun viettäminen 2021. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta.