Tiedote lasten ja nuorten koronarokotuksista

Koronarokotukset laajenevat ja niitä tarjotaan kaikille 12–15-vuotiaille. Valtioneuvoston asetusmuutos on tullut voimaan 9.8.2021.

Rokottamalla voidaan suojata lapsia ja nuoria sekä heidän lähipiiriään koronavirustaudilta.

Seinäjoella ja Isossakyrössä 12–15-vuotiaiden koronarokotukset toteutetaan kouluilla kouluterveydenhoitajien toimesta. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Oppilaat saavat ensimmäisen koronarokotteen elokuun aikana ja toisen 8 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Rokotteena käytetään Modernan Spikevax-rokotetta, joka on mRNA-rokote.

Koronarokotuksiin ovat oikeutettuja oppilaat, jotka ovat rokotuspäivään mennessä täyttäneet 12 vuotta. Nuoremmat voivat saada rokotteen, kun ovat täyttäneet 12 vuotta.

Pyydämme vanhempia keskustelemaan omien lastensa kanssa koronarokotuksen ottamisesta. 12–15-vuotias voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän kykenee kehitystasonsa perusteella päättämään rokotuksestaan. Jos nuori ei halua tai kykene päättämään, tarvitaan huoltajan suostumus. Alakouluissa oppilaille jaetaan Huoltajan suostumus nuoren koronarokotukselle -lomakkeet heti koulun alkaessa. Vanhempia pyydetään täyttämään lomake kotona. Lomakkeet palautetaan suljetussa kirjekuoressa mahdollisimman pian koulun kautta terveydenhoitajalle.

Koulun terveydenhoitaja ilmoittaa rokotusajankohdat tarkemmin myöhemmin.

Seinäjoen terveyskeskus