Tanelinrannan liikunta- ja virkistysalueelle kehittämissuunnitelma

Kuva Tanelinrannan uimarannasta ja laitureista. Takana näkyy kiinteistöjä ja metsää.
Valmisteilla olevassa yleissuunnitelmassa tutkitaan ja suunnitellaan Tanelinrannan liikuntapuiston ja sitä ympäröivän virkistysalueen toiminnot ja kehittämismahdollisuudet.

Yleissuunnitelman tavoitteena on jäsennellä nykyisiä toimintoja sekä ideoida ja kehittää uusia. Alueelle halutaan lisätä valaistusta, joka lisää houkuttelevuutta ja käyttömahdollisuuksia ympärivuotisena virkistysalueena. Tärkeää on huomioida turvalliset kevyenliikenteen kulkuyhteydet ja parantaa alueen pysäköintimahdollisuuksia. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös lisärakentamismahdollisuuksia alueelle.

Tanelinrannan liikunta- ja virkistysalueen yleissuunnitelman valmistelu käynnistyy huhtikuussa 2021. Hanketta vetää Seinäjoen kaupunkiympäristön toimiala. Suunnittelijana toimii Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy Helsingistä.

Alueella toimivat yhdistykset ja seurat ovat mukana ideoimassa alueen suunnittelua heti alkuvaiheessa. Lisäksi toukokuun loppupuolella järjestetään laajempi kuuleminen suunnitelmavaihtoehdoista. Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä. Aluetta kehitetään tulevaisuudessa vaiheittain eteenpäin.

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen, jyrki.kuusinen@seinajoki.fi, puh. 044 754 1645