Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostustyöt alkavat

Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostustyöt alkavat viikolla 44. Töitä tehdään vain jokiuomassa, mutta työmaan takia jokivarren läheisyydessä sekä kaduilla, että puistoissa liikkuu työkoneita. Kehotamme kaikkia alueella liikkuvia varovaisuuteen sekä huomioimaan alueella liikkuvat työkoneet.

Vuorikosken kunnostusaluetta Törnävänsaaren leirintäalueen läheisyydessä.

Kunnostustyöt tehdään jokiuomassa Vuorikosken ja Kruutikosken alueella. Työt aloitetaan Vuorikosken alueelta joen yläjuoksulta alajuoksun suuntaan. Alla olevassa kuvassa on rajattu opaskartalle Vuorikosken ja Kruutikosken kunnostusalueet, joilla töitä tehdään.

Seinäjoen vähävetisen jokiuoman kunnostuskohteet: Vuorikosken kunnostusalue ja Kruutikosken kunnostusalue.

Vuorikosken kunnostusalue ulottuu Soukanjoen ja Kärjen asuntoalueilta Törnävän leirintäalueen kautta aina Hamarintien läheisyyteen. Kruutikosken kunnostusalue ulottuu jokiuomassa Törnävänsaaren kesäteatterin takaa Kruutikosken luonnonsuojelualueen vierestä lähelle Björkenheimintietä.