Seinäjoen kaupungin oppilashallintojärjestelmä vaihtuu kesän aikana

Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa käytössä oleva oppilashallinnon tietojärjestelmä vaihtuu. Helmen käyttö loppuu 9.6.2021. 

Lukuvuoden 2021-2022 alusta käytetään perusopetuksessa ja lukiossa Visman järjestelmäkokonaisuutta, eli tutummin Seinäjoen Wilmaa. Jatkossa huoltajat pääsevät samoilla Wilma-tunnuksilla huolettaviensa huoltajanäkymään, on huollettava sitten perusopetuksessa tai lukiossa. Myös esiopetuksen suunnitelmia tehdään yhdessä huoltajien kanssa Wilmassa.

Järjestelmäkokonaisuus palvelee yli 30 perusopetuksen koulua tai yksikköä, neljää lukioiden toimipistettä ja aikuislukiota. Esiopetusta järjestävät päiväkodit, joita Seinäjoen kaupungissa on 26, liittyvät myös syksyn aikana Seinäjoen Wilma-kokonaisuuden käyttäjiksi.

Seinäjoen Wilman käyttö on jo alkanut vaiheittain ja käyttäjäryhmittäin. Koulusihteerit ja rehtorit ovat valmistelleet pohjatietoja, tulevaa lukuvuotta ja lukujärjestyksiä, opetushenkilökunta saa opastuksen Wilman käytöstä ennen koulujen alkua, oppilaat pääsevät Wilmaan koulujen alettua elokuussa. Perusopetuksen piirissä olevien lasten huoltajat luovat itselleen uudet Wilma-tunnukset, tunnusten teko on mahdollista 10.8. alkaen. Lukiolaisten huoltajat voivat käyttää nykyisiä Wilma–tunnuksiaan jatkossakin. Oppilaat ja opiskelijat kirjautuvat Wilmaan omilla, jo käytössä olevilla, verkon kirjautumistunnuksillaan.

Jatkossa kaikki Wilman käyttäjät kirjautuvat Wilmaan osoitteessa seinajoki.inschool.fi. Huomioitavaa on, että lukion osoite muuttuu elokuusta alkaen. Wilmasta on käytettävissä mobiilisovellus Wilma (julkaisija Visma InCommunity Oy), se on ladattavissa puhelimeen sovelluskaupoista.

Seinäjoen kaupungin Wilmatuki julkaisee oppilaille ja huoltajille tarkoitettuja täsmäohjeita elokuusta alkaen kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa www.seinajoki.fi/wilmatuki.

Yhteinen Wilma-oppilashallintojärjestelmä helpottaa entisestään kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yksi ohjelmisto kattaa lapsen ja nuoren koko koulupolun esiopetuksesta lukioon.  Kaikki koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät oleelliset oppilaan tiedot säilyvät yhdessä paikassa ja kulkevat mukana siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai koulusta toiseen.  Wilmassa oppilas ja huoltaja voivat tarkastella oppilaan lukujärjestystä, lukea koulun tiedotteita, viestiä opettajien kanssa sekä seurata poissaoloja, tuntimerkintöjä  ja arviointeja.  Tärkeää on myös se, että Wilmassa oppilaan tiedot on suojattu niin, että niitä eivät ulkopuoliset pääse tarkastelemaan.

Hyvää kesälomaa kaikille koululaisille ja lukiolaisille sekä koulujen henkilökunnalle – Wilmassa elokuussa tavataan!