Seinäjoelle tulee leikittävä museonäyttely lapsille

Seinäjoen museot suunnittelee tulevaan museokeskus Tiklakseen AIKAmoista kaupunkia. Aikamoinen kaupunki on erityisesti lapsille suunnattu näyttely, jossa saa leikin ja kokeilun avulla tutustua Seinäjoen historiaan ja kulttuuriperintöön viime vuosikymmenten ajalta. Tavoitteena on luoda elämyksellinen ja yhteisöllinen tila, johon on hauska tulla viettämään aikaa esimerkiksi perheen ja ystävien tai päiväkoti- ja koululaisryhmän kanssa.

Mustavalkoisessa kuvassa kolme hymyilevää lasta tikapuilla

Näyttelyn suunnittelussa korostuvat yrittäjyyden, toiminnallisuuden ja yhdessä tekemisen teemat. AIKAmoisessa kaupungissa tarkastellaan elämää Seinäjoella erilaisten ammattileikkien kautta. Lapset pääsevät kokeilemaan esimerkiksi työskentelyä leipomossa, kaupan tiskillä, rakennustyömaalla, konduktöörinä – tai vaikkapa esiintyjänä ”Provinssin lavalla”! Toiminnallisten leikkipisteiden lisäksi mukana on havaintopisteitä, joiden kautta näyttelyyn tuodaan sisällöllistä syvyyttä, rinnastetaan eri aikakausia ja tarkastellaan eri näkökulmia.

Kulttuuriperintökasvatuksen arvojen mukaisesti näyttely pyrkii edistämään tasa-arvoa, kestävää kehitystä sekä dialogia erilaisten näkemysten ja kulttuurien välillä.

Näyttely on osa uutta museopalvelukonseptia, jossa näyttelyn sisältöä ja pedagogista toimintaa suunnitellaan yhdessä eri asiakasryhmien kanssa. Tarkoitus on viedä toimintaa museon seinien ulkopuolelle ja laajentaa sisältöjen saatavuutta myös nettiin. Mukana suunnittelussa ovat esimerkiksi Seinäjoen varhaiskasvatus ja perusopetus sekä useita kolmannen sektorin toimijoita.

Museovirasto myönsi Seinäjoen museoille AIKAmoinen kaupunki -museopalvelukonseptin suunnitteluun ja pilotointiin valtionavustusta 35 000 euroa. Avustus oli suurin ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2021 myönnetyistä avustuksista.

Näyttelyyn liittyvä suunnittelu tapahtuu pääasiassa vuosina 2021 ja 2022. AIKAmoisen kaupungin on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2023 samanaikaisesti museokeskus Tiklaksen muiden tilojen kanssa.

Haluaisiko perheesi osallistua suunnitteluun? Mitä toivoisit lapsille suunnattuun näyttelyyn? Saitko ideoita näyttelyn sisältöihin tai toimintoihin? Mikä tekisi näyttelytilat toimiviksi?

Ota yhteyttä näyttelyn suunnittelijaan: soile.haapala@seinajoki.fi

Lisätietoja näyttelystä:
Soile Haapala
tutkija, AIKAmoinen kaupunki
+358 40 741 3910, soile.haapala@seinajoki.fi

Kuva: Seinäjoen maakuntakokoelma