Omakerho-toiminta käynnistyy vaikeasta tilanteesta huolimatta

Kädentaitotyöpaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Omakerho-toiminnalle edelleen rahoituksen alkaneelle lukuvuodelle 2020-2021. Lukuvuoden Omakerho-toimintaan osallistuvat Seinäjoki ja Ilmajoki. Koronatilanteesta johtuva epävarmuus ja rajoitteet toivat kuitenkin haasteensa Omakerho-toiminnan käynnistysvaiheeseen. Koronan vaikutukset näkyvät esimerkiksi rajoituksina ryhmäkokoihin, mutta kerhotoiminta saadaan kuitenkin järjestymään alkaneelle lukuvuodelle.

Epävarmuudesta huolimatta koulut ovat olleet kiinnostuneita kerhotoiminnasta ja ilmoittautumisia kerhoihin on tullut hyvin. Tämä kertoo, että kysyntää kerhotoiminnalle on koronasta huolimatta. Koronatilanne ei ole vaikuttanut ohjaajien rekrytointiin, joka on onnistunut hyvin. Tältä osin toiminta enteilee hyvää kerholukuvuotta. 

Lastenkulttuurikeskus Louhimon toteuttama Omakerho-toiminta on tuomassa edelleen tärkeää lisäystä alueensa harrastustoimintaan. Omakerho-hankkeen taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja on toteutettu vuodesta 2016 lähtien lasten omilla kouluilla tai vaihtoehtoisesti kävelymatkan päässä kouluilta.

Kivimäki Ilkka

Omakerho-koordinaattori , Louhimo