Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko maksuun

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakkona maksetaan 50% arvioidusta tuesta. Maksaminen alkaa 25.11.2021. Loppumaksut tuesta maksetaan Ruokaviraston tavoitteellisen maksuaikataulun arvion mukaan kesäkuussa 2022.

Ruokavirasto: Eläinten hyvinvointikorvaus