Laki varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta 1.8.2021

Varhaiskasvatuslakiin on lisätty § 57a koskien henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta epäkohdista lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.