Kaupunginhallituksen 9.5.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 158 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 159 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä ja Aki Ylinen MTK-Nurmo ry:n hallituksen puheenjohtajana, ko. tahot ovat saaneet elinvoimalautakunnan päätöksellä avustuksia.; Eivät olleet läsnä kun käsiteltiin elinvoimalautakunnan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos- liikelaitoksen johtokunnan päätöksiä.

§ 160 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 161 Tilinpäätös 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 162 Talouskehitys 1–3/2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1-3/2022 katsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 163 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

  • ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2022 toisena talousarviolainana 40 000 000 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä40 000 000 euroa
Lainan antajaKuntarahoitus Oyj
Lainan muotoKiinteäkorkoinen laina
Lainan korko1,70 % p.a., korkoindikaatio 29.4.2022
Laina-aika7 vuotta, kertalyhenteinen (bullet)
Lainan koron maksuNeljännesvuosittain

sekä

  • saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 164 Terveystarkastajan viran perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että ympäristöterveydenhuollon tulosalueelle perustetaan 1.6.2022 alkaen yksi uusi terveystarkastajan virka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 165 Ympäristöterveydenhuollon organisaatiomuutos ja nimikemuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että yksi hygieenikkoeläinlääkärin virka muutetaan johtavaksi kaupungineläinlääkärin viraksi 1.6.2022 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 166 Etelä-Pohjanmaan liiton esitys Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäseneksi sekä henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus vaihtaa Etelä-Pohjanmaan liiton edustajiksi Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen jäseneksi Sari Oja-Lipastin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Satu Ylisiurua-Hemmingin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 167 Valtuutettu Henna Rantasaaren ero valtuuston jäsenyydestä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

  • hyväksyy Henna Rantasaaren eron valtuuston jäsenyydestä ja
  • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Laura Ala-Kokon jäljellä olevalle toimikaudelle,
  • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetutn Vihreät r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 168 Luottamushenkilövalinnat Asko Franttilan tilalle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Asko Franttilan tilalle hyvinvointilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle ja lisäksi esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Perussuomalaiset r.p.:lle uuden varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen Sevas Kodit Oy:n hallitukseen valittavasta varajäsenestä ja Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallitukseen valittavasta jäsenestä jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Piia-Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta Sevas Kodit Oy:n hallituksen varajäseneksi esitetään Matti-Pekka Luukkoa . Hyväksyttiin, että Perussuomalaiset ilmoittavat myöhemmin ehdotuksensa Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallitukseen esitettävästä hallituksen jäsenestä suoraan hallintojohtajalle.

§ 169 Vaihtokirjan ja kauppakirjan hyväksyminen / Finlandsfastigheter Oy (aiemmin GevFin Real Estate Oy) / SSR Pohjanmaa Oy:n esitys / vakuuden hyväksymi-nen / maksutakaus / uusittu maksutakaus liittyen Patruunakorttelin maankäyttösopimukseen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy ko. maksutakauksen sillä ehdolla, että kaupungille toimitetaan uusi vakuus (pankkitakaus tai takausvakuutusten myöntämiseen erikoistuneen yhtiön myöntämä takaus) maankäyttösopimukseen perustuvien jäljellä olevien vastuiden hoitamisesta ennen kuin em. vakuuden voimassaoloaika päättyy eli 30.4.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 170 Liiketontin myynti Seinäjoen Käyttöauto Oy:lle /anomus jatkoajasta rakentamiseen / esitys rakentamisvelvollisuuteen / anomus jatkoajasta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käyttöauto Oy maksaa sopimussakon 256 000 euroa 9.6.2022 mennessä.

Mikäli kauppakirjassa edellytetty rakentaminen aloitetaan vuosina 2023-2024, sopimussakko palautetaan ilman korkoa. Mikäli em. rakentaminen aloitetaan vuosina 2025-2027, sopimussakosta palautetaan puolet ilman korkoa. Jollei rakentamista ole aloitettu viimeistään vuonna 2027, sopimussakko jää kaupungille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 171 Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAN perussopimuksen, sen siirtämisen ja vuoden 2022 kuntarahaosuuden hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Seinäjoen kaupunginhallitus

  • hyväksyy SONet BOTNIAN toimintaa koskevan liitteenä olevan uuden perussopimuksen,
  • hyväksyy perussopimuksen mukaisesti määritellyn vuoden 2022 kuntarahoitusosuuden 32 864 €,
  • siirtää perussopimuksen Seinäjoen kaupungin osalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 172 AP-tontin 743-53-172-1 kauppakirjan hyväksyminen/ As Oy Seinäjoen Kiiranhovi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että As Oy Seinäjoen Kiiranhovi -yhtiölle myydään oheisen 29.4.2022 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti AP-tontti 743-53-172-1 Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren asuntoalueelta 237 500 €:n kauppahinnalla ja muuten normaalein kauppaehdoin. Ostaja maksaa tontin lohkomismaksun 1 250 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 173 Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen/Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle/kilpailullinen neuvottelumenettely /YIT Oy indikatiivinen vuokratarjous / 1. vaiheen urakkalaskennan käynnistäminen / konserniohjeet / talousarvion ja -suunnitelmamuutokset / SVOP sijoitus Seipark Oy:hyn / kokonaistoteutussopimus ja sopimus Väyläviraston kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Väyläviraston kanssa tehtäväksi oheisen liitteestä ilmenevän sopimuksen Seinäjoen asemahankkeen 1. vaiheen toteutumisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarpeelliset tarkennukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245