Kaupunginhallituksen 4.5.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

133 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

134 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

135 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee maakuntahallituksen pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

136 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 27.4.2020 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen :Jorma Rasinmäki, ei läsnä.

137 § Valtuustoaloite / Pyöräilyn edistäminen Seinäjoella
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

138 § Nuorisovaltuuston aloite / kasvisruoka sekä vegaaniruoka kaikkiin kouluihin
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja saattaa sen kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivaltaan kuuluvana sen ratkaistavaksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

139 § Seinäjoen kaupungin edustajat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että varsinainen yhtiökokous korvataan osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä (OyL 5 luku 1 § 2 mom) ja ehdotuksen pöytäkirjan allekirjoittajasta sekä nimeää Seinäjoen kaupungin edustajat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen esitetään Aki Ylisen ehdotuksesta Kai Hokkasta ( pj) , Kati Särmön ehdotuksesta Jyrki Mäkystä ( varapj) ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta Aarne Heikkilää. Viranhaltijoista hallituksen jäseneksi esitetään kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäkeä.

140 § Lakea Oy:n osakassopimus / hallituksen jäsen / ohjeet yhtiökokousedustajalle
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Lakea Oy:n osakassopimuksen ja oikeuttaa kaupungin yhtiökokousedustajan hallintojohtaja Jari Jokisen allekirjoittamaan sen sähköisesti ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen yhtiön hallitukseen esitettävästä henkilöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotuksesta, että Lakea Oy:n hallitukseen esitettään kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäkeä.

Esteellinen: Jorma Rasinmäki Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

141 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

142 § Eräiden tonttien varaus ja luovutusehtojen muuttaminen / Roves korttelit 38, 39 ja 41
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tonttien varaus- ja luovutusehtojen muuttamisen Roveksen korttelien 38,39 ja 41 kohdalla siten, että niihin sovelletaan edellä asiatekstiin kirjattuja luovutusperiaatteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

143 § A-1 -tontin 743-9-97-4 varaus / myynti Alakylässä/ Rkl Paavola-Ylinen Oy / perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun / kauppakirja
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen, jolla Seinäjoen kaupunki myy Rkl Paavola-Ylinen Oy / perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun A-1 -tontin 743-9-97-4 kauppahinnan ollessa kolmesataaviisikymmentäneljätuhatta kuusisataaneljäkymmentä (354 640 €) euroa, minkä lisäksi peritään lohkomismaksu 1250 € ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

144 § Poikkeusolojen vaikutus tapahtuma-avustusten takaisinperintään
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy muutoksen tapahtuma-avustusten takaisinperintään vallitsevien poikkeusolojen vuoksi. Kaupunginhallitus oikeutta elinvoimalautakunnan päättämään tapahtuma-avustusten takaisinperinnästä tapahtumakohtaisesti.
Tapahtuma-avustuksen takaisinperinnästä luovutaan, mikäli tapahtuma ei toteudu vallitsevien poikkeusolojen vuoksi, ja tapahtumanjärjestäjä pystyy osoittamaan kirjallisesti, että myönnetty avustus on käytetty tämän vuoden tapahtuman tuotantokuluihin. Tapahtumanjärjestäjän on toimitettava selvitys tuotantokuluista syyskuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli tuotantokulut ovat pienemmät kuin myönnetty tapahtuma-avustus, Seinäjoen kaupunki perii erotuksen takaisin.

Elinvoimalautakunta voi päättää myös niiden tapahtuma-avustusten myöntämisestä, jotka ovat vielä myöntämättä ja joissa tapahtuma peruuntuu.

Näiden avustusten osalta myönnettävän avustusten määrä voi olla enintään tapahtuman järjestämisestä jo aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä sekä Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n hallituksen jäsenenä, Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n puheenjohtajana, Reima Kuisla koska hänen hallintolain 28 §:ssä tarkoitettu läheisensä toimii Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n toiminnanjohtajana sekä Kimmo Heinonen Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen varajäsenenä;eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheejohtaja Kati Särmö.

145 § Autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskeva sopimus Asunto Oy Seinäjoen Oma Säästöpankin talon ja Kiinteistö Oy Kalevankadun Pysäköinnin kanssa / uusi sopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen Seinäjoen kaupungin, Asunto Oy Seinäjoen Oma Säästöpankin talon ja Kiinteistö Oy Kalevankadun Pysäköinnin välisen sopimuksen asemakaavan edellyttämien autopaikkojen järjestämisestä vapauttamisesta.

Sopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Seipark Oy ostaa Kiinteistö Oy Kalevankadun Pysäköinnin koko osakekannan. Sopimus voidaan allekirjoittaa ennen kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ja Raija Ranta hallintolain 28 §:n perusteella; eivät läsnä.

146 § Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedokseen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 147 Kaupungininsinöörin viran hakijat / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä kaupungininsinöörin virkaa hakeneet tiedoksi,
  • valita haastatteluryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajan ja viranhaltijoista kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan
  • kutsua haastatteluun molemmat virkaa hakeneet.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Haastattelutyöryhmään valittiin hallituksen jäsenistä Mikael Luotolan ehdotuksesta Aki Ylinen (pj), Kati Särmön ehdotuksesta Reima Kuisla ja Markku Lehtolan ehdotuksesta Sirkka Penttilä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968