Kaupunginhallituksen 4.4.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 113 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös. Ehdotus hyväksyttiin.

§ 114 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 115 Tilaa kaikille – Seinäjoen kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2021–2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • merkitsee tiedoksi, että kaupunginjohtaja nimeää kotouttamisohjelmaa seuraavan ja arvioivan monialaisen työryhmän,
  • päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman vuosille 2021-2025 ja
  • valtuuttaa pakolaiskoordinaattorin tekemään ohjelmaan tekniset päivitykset ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 116 Ero luottamustoimesta / Anu Koivulahti
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Anu Koivulahden eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 117 Ero luottamustoimesta / Tiina Vesapuisto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Tiina Vesapuiston eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 118 Ero luottamustoimesta / Anna Granlund
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Granlundin eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 119 Nuorisovaltuuston toimintasääntömuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttamisen nuorisovaltuuston ehdottaman sisältöisenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 120 Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelma
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelman.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtaja ehdotus kokouksessa:

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670