Kaupunginhallituksen 30.8.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

301 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

302 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

303 § Toimikuntien asettaminen / jäsenten nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää ko. henkilöt em. toimikuntiin ja nimeää luottamushenkilöjäsenet niihin siltä osin kuin he eivät jo sisälly esitykseen sekä nimeää valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Viranhaltijat ovat toimikunnissa viran puolesta.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa: Kaupunginhallitus nimeää ko. henkilöt toimikuntiin ja nimeää luottamushenkilöjäsenet niihin siltä osin kuin he eivät jo sisälly esitykseen sekä nimeää valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Luottamushenkilöitä valitaan paikallis-ja palveluliikenteen neuvottelukuntaan ja kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoivaan toimikuntaan 4 ja Työllisyys- ja työvoimatoimikuntaan 3.Viranhaltijat ovat toimikunnissa viran puolesta.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukuntaan valittiin Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Mika Soivio, Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Mikael Luotola ja Antti Knuuttilan ehdotuksesta jäseneksi Seppo Niemi sekä Piia Kattelus- Kilpeläisen ehdotuksesta jäseneksi Jarkko Ala-Riihimäki.

Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoivan toimikuntaan valittiin Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kimmo Heinonen, Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pasi Kivisaari , Tuomas Ojajärven ehdotuksesta jäseneksi Tuomas Ojajärvi ja Piia Kattelus- Kilpeläisen ehdotuksesta jäseneksi Erkki Valtamäki.

Työllisyys – ja työvoimatoimikuntaan valittiin Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Virpi Lammassaari, Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Timo Paakkanen ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Sirkka Penttilä.

304 § Toimiohjeet tytäryhteisöjen, yhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin valittavista luottamushenkilöistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa ohjeeksi esittää em. tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja Rengonharju-säätiön hallituksiin ko. luottamushenkilöt.
Kaupunginhallitus oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti tekemään osakkeenomistajan päätöksen yhtiökokousta pitämättä yhtiöiden hallitusten jäsenten ja varajäsenten valinnoista niiden osakeyhtiöiden osalta, jotka kaupunki omistaa 100 % ja joissa muutkin omistajat suostuvat ko. menettelytapaan. Lisäksi hallitus oikeuttaa hänet pyytämään ylimääräisten yhtiökokousten ja yhdistyskokouksen kutsumista koolle niiden tytäryhteisöjen
osalta, joissa valintoja ei voida tehdä em. tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwest Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Liisa Lähdesmäki.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta Kiinteistö Oy Myllypuistokodin hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Niina Behm.

Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Heikki Niemi.

Kati Ojaniemen ehdotuksesta Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Antti Kesseli.

Esteellinen: Paula Risikko, koska hänen hallintolaissa tarkoitettua läheistä esitetään Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen; ei läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

305 § Kaupunginjohtajan valinta kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin ja Lakea Oy:n hallitukseen
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa ohjeeksi valita kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän seuraavien yhtiöiden hallituksiin:

  • Seinäjoen Energia Oy
  • Into Seinäjoki Oy
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Lakea Oy, (pj)

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän päättämään kaupungin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja Rengonharju-säätiön osalta hallituksiin valittavista viranhaltijoista ja muista henkilöistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jaakko Kiiskilä asianosaisena; ei läsnä.

306 § Yhteistoimintasopimus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa M-talosta / esivuokrasopimukset / vuokrasopimukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Teknologiakeskuksen kanssa oheiset valmistelutekstistä ilmenevät vuokrasopimukset päihdeklinikan ja sairaalakoulun tiloista. Tarvittaessa
päihdeklinikan vuokrasopimusta tarkennetaan ns. rajoituslain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi hallintojohtaja oikeutetaan sopimaan sopimuksiin pieniä tarkennuksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajana, Harry Wallin 2. yhtymävaltuuston 2.varapuheenjohtajana ja Sirkka Penttilä Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknologia Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

307 § Yhdenmukainen päätös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta / Seinäjoen kaupungin edustajan vaihtaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää vaihtaa johtava ylilääkäri Tiina Perän tilalle Seinäjoen kaupungin edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen sosiaali- ja terveysjohtaja
Eija Rintala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Eija Rintala asianosaisena, ei läsnä.

308 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Tommi Merivirran ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy keskusvaalilautakunnan jäsen Tommi Merivirran eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670