Kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

102 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

103 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Asian käsittely kokouksessa: Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Piia Kattelus -Kilpeläisen ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 24.3.2021 pidetyn kokouksen 19 § Haapaluoman varhaiskasvatuskeskuksen toiminnan päättyminen otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Puheenjohtaja totesi, että Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta ei ollut kannatettu, joten se raukeaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

104 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

105 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Henkilöstöjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 22.3.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen hallituksen jäseninä, Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ja Jari Jokinen, koska hänen aviopuolisonsa on kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n hallituksen jäsen ( kv 32 §); eivät läsnä.

Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana ( kv 36 §); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

106 § Valtuustoaloite /Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

107 § Valtuustoaloite /kaupunkiliikenteen lisäämiseksi ja kehittämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

108 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2021 vuosikokouksen päättymisen jälkeen, seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
johtaja Juha Alarintajohtaja Sami Kurki
toimitusjohtaja/rehtori Jaakko Hallilavararehtori Elina Varamäki
Maakuntahallituksen jäsen
Anna-Maija Koskela
Maakuntahallituksen jäsen
Anu Katajamäki
toiminnanjohtaja Olli-Pekka ViinamäkiYhdistyksen hallituksen
1. varapuheenjohtaja
Liisa Lähdesmäki
toimitusjohtaja Juha Antikainentoimitusjohtaja Olli Pirhonen
toimitusjohtaja Mikko Rotola-Pukkilatoimitusjohtaja Petri Mäkelä

Kaupunginhallitus nimeää lisäksi yhden kaupungin edustajan jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen elinvoimajohtaja Erkki Välimäen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta kaupungin edustajaksi Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäseneksi valittiin Paula Risikko.

109 § Vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että laitosäänestyspaikat v. 2021 kuntavaaleissa ovat kaupunginhallituksen 11.1.2021 § 12 päättämät laitosäänestyspaikat.

Asian käsittely kokouksessa: Todettiin, että eduskunta on hyväksynyt lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä voimaantulevaksi 29.3.2021.Vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

110 § Vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2021 kuntavaalien Seinäjoen kaupungin
alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekä
päivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Ennakkoäänestyspaikka, käyntiosoite
Aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2021


1 Kaupungintalo, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
26.–28.5. klo 9–20
29.–30.5. klo 10–16
31.5.–4.6. klo 9–20
5.–6.6. klo 10–16
7.–8.6. klo 9–20

2 Toimintojen talo, Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
26.–28.5. klo 9–18
29.–30.5. klo 10–16
31.5.–4.6. klo 9–18
5.–6.6. klo 10–16
7.–8.6. klo 9–20

3 Terästalo, Keikulinkuja 1, 61100 Peräseinäjoki
26.–28.5. klo 9–19
29.–30.5. klo 10–15
31.5.–4.6. klo 9–19
5.–6.6. klo 10–15
7.–8.6. klo 9–19

4 Ideapark Seinäjoki, Suupohjantie 57, 60320 Seinäjoki
26.–28.5. klo 9–20
29.5. klo 9–18
30.5. klo 12–18
31.5.–4.6. klo 9–20
5.6. klo 9–18
6.6. klo 12–18
7.–8.6. klo 9–20

5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta,
Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki

26.–28.5. klo 9–18
29.–30.5. klo 10–16
31.5.–4.6. klo 9–18
5.–6.6. klo 10–16
7.–8.6. klo 9–18

6 Prisma Hyllykallio, Hyllykalliontie, 60510 Hyllykallio
26.–28.5. klo 9–20
29.5. klo 9–18
30.5. klo 12–18
31.5.–4.6. klo 9–20
5.6. klo 9–18
6.6. klo 12–18
7.–8.6. klo 9–20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
26.–28.5. klo 9–18
29.–30.5. klo 10–16
31.5.–4.6. klo 9–18
5.–6.6. klo 10–16
7.–8.6. klo 9–18

Asian käsittely kokouksessa: Todettiin, että eduskunta on hyväksynyt lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä voimaantulevaksi 29.3.2021. Vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

111 § Vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
kaupunginhallitus määrää vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:

Tunn. Äänestysalueet
nro Nimi Äänestyspaikka

001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma–Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi–Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 1
010 Nurmo, keskusta Nurmon kirjasto, Nurmontie 20
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Asian käsittely kokouksessa: Todettiin, että eduskunta on hyväksynyt lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tulemaan voimaan 29.3.2021. Vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

112 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Aina Sanelma Raumanni
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hakee valtiolta Aina Sanelma Raumannin kuolinpesään kuuluvaa valtiolle tullutta omaisuutta käytettäväksi hankkeeseen, joka osallistaa Ylistaron kaupunginosassa asuvia kaikenikäisiä kaupunkilaisia hankkeessa, jonka tarkoituksena on toteuttaa pysyvä visuaalinen teos tai teoksia Ylistaron keskustaan edellä valmistelutekstistä ilmenevällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

113 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Tarja Tenkula
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle henkilöstöjaostoon Sirkka Penttilälle uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle nimistötoimikuntaan Markus Aaltoselle uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta Sirkka Penttilän varajäseneksi henkilöstöjaostoon valittiin Markku Lehtola ja Markus Aaltosen varajäseneksi nimistötoimikuntaan Harry Wallin jäljellä olevalle toimikaudelle.

114 § Tilinpäätös 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • allekirjoittaa Seinäjoen kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 • merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos on ylijäämäinen 13 169 812,84 euroa
 • esittää tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:
  Poistoeron muutos
  Poistoeron vähennys 34 621,01 euroa
  Rahastojen muutos
  Rahastojen vähennys – 3 446,46 euroa
  Tilikauden ylijäämä 13 207 880,31 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
  tilikauden yli-/alijäämä -tilille.
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
  valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

115 § Poikkeamishakemus, katettu terassi/parveke / Seinäjoki Stadion / 743-14-33-1 /Huhtala
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää kiinteistölle 743-14-33-1 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien rakentamista vastoin kaavan pääkäyttötarkoitusta
rakentamalla hakemuksen liitteiden periaatteiden mukaisesti terassi/parveke, ja huvi- ja viihdepalveluja sekä ravintolatoimintaa stadionin yhteyteen. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

116 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Kasperi (8.), korttelit 73, 84, 85, ja 130-158 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys- ja erityisalueet / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 73, 84, 85 ja 130–158 sekä niihin liittyviä katu-, virkistys- ja erityisalueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

117 § Hankintapäätös: Erikoislääkäripalvelut sekä päiväkirurgiana toteutettavat pienkirurgiset toimenpiteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset edellä valmisteluosassa esitetyn mukaisesti
 • hylätä Suomen Terveystalo Oy:n tarjous edellä valmisteluosassa esitettyjen erityisalojen osalta ja siinä esitetyin perustein
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Seinäjoen Työterveys Oy tekee oman hankintapäätöksen.
Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Maarit Mikkanen Pihlajalinna Terveys Oy:n palveluksessa olevana; ei Läsnä.

118 § Kaupunkiympäristöjohtajan päätös 5/2021 22.2.2021 lupainsinöörin valinta / oikaisuvaatimus (salassa pidettävä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § kohta 25)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen tekijän tekemän oikaisuvaatimuksen valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 119 AKR-tontin 743-15-127-3 myynti Kärjen kaupunginosassa / Nyron Oy perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan 10.3.2021 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla kaupunki on myynyt Rakennusliike Nyron Oy / perustettavalle asunto-osakeyhtiön lukuun AKR-tontin 743-15-127-3 kauppahinnan ollessa 210 750 €, minkä lisäksi on peritty tontin lohkomismaksu 1 250 € sekä muuten normaalein kauppaehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401

Hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044-7541670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245