Kaupunginhallituksen 25.5.2020 kokouksen päätökset.

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

156 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

157 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

158 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2019 / vastaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

  • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
  • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

159 § Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 Etelä-Pohjanmaalla
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Seinäjoen kaupunki sitoutuu Valtionavustus SOTE-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020–2021.
Seinäjoen kaupunki edellyttää, että vaadittava kuntarahaosuus katetaan hankesuunnitelman mukaisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon työpanoksen siirrolla ilman sijaisjärjestelyjä.
Seinäjoen kaupunki edellyttää, että hankkeen rekrytointi toteutetaan avoimella haulla pois lukien tietohallinnon työpanoksen siirron edellyttämät resurssit.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenenä ja Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

160 § Hankintajohtajan viran täyttö / viran täyttöprosessi / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää valita haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti hankintajohtajan virkatehtävään koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa ja henkilöarvioinnissa saadun kokonaisarvioinnin perusteella pätevänä ja sopivimpina diplomi-insinööri Päivi Sivosen. Virka täytetään aluksi määräaikaisena 31.10.2020 saakka, minkä jälkeen on mahdollisuus vakinaistamiseen määräajan päätyttyä. Viran vastaanottaminen on 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan KVTES:in mukaista kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikkana on talouspalvelut ja sen tulosyksikkö materiaalihallinto. Lähiesimiehenä on rahoitusjohtaja.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

161 § Kaupungininsinöörin viran hakijat / haastattelu / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee haastatteluryhmän esityksen mukaisesti kaupungininsinöörin virkaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kokonaisarvioinnin perusteella pätevänä ja sopivimpana insinööri YAM Joni Ulvisen. Virka täytetään 1.6.2020 alkaen.
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran sijoituspaikkana on kaupunkiympäristön toimialan yhdyskuntatekniikan tulosalue ja lähiesimiehenä on kaupunkiympäristöjohtaja.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

162 § Hankintapäätös: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

  • hyväksyä osallistumisen Hansel Oy:n yhteishankintasopimukseen Microsoft –käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut,
  • oikeuttaa vs. hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen yhteishankintasopimukseen liittymisestä ja sopimuksen
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat mahdolliset hinnanmuutokset ja muut vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan ennakoitu arvo on 580.000,00 /vuosi
2.320.000,00/4 vuoden sopimuskausi

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

163 § Seinäjoen kaupungin edustajat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen / uusi jäsen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen tilalle Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen esitetään sosiaali- ja terveysjohtaja YTT Harri Jokirantaa.

Kaupunki pyytää ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista em. hallituksen jäsenen vaihtamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

164 § Tulosneuvottelu Seinäjoki Areena Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoki Areena Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana; ei läsnä.

165 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Jari Jokinen, koska hänen aviopuolisonsa on edustanut Seinäjoen Ammattikorkeakoulua tulosneuvottelussa; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

166 § Tulosneuvottelu Into Seinäjoki Oy:n kanssa
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Into Seinäjoki Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Aki Ylinen ja Jorma Rasinmäki hallituksen jäseninä ja Maarit Mikkanen, Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.

167 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara ja Heikki Vierula Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

168 § Seinäjoen kaupungin hulevesimaksun taksa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy otettavaksi käyttöön v. 2021 alusta hulevesimaksun hulevesijärjestelmän toiminta-alueella oheisen rakennetun kiinteistön pinta-alaan perustuvan taksan mukaisesti.

Kiinteistön pinta-ala m2,
luokat
Hulevesimaksu €
– 0–750 m225
– 751–2000 m240
– 2001–3000 m275
– 3001– 5000 m2150
– 5001–10000 m2300
– 10001 m2 –600

Asian käsittely kokouksessa:
Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa. Asia laitetaan pöydälle.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

169 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Kaarisillan liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Eskoon Kaarisillan liiketoiminnan siirtoa valmistellaan siten, että se olisi mahdollista siirtää Seinäjoen kaupungin toiminnaksi 3.8.2020 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

170 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Risuviidan asumispalveluyksikön liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Eskoon Risuviidan palveluyksikön liiketoiminnan siirtoa valmistellaan siten, että se olisi mahdollista siirtää Seinäjoen kaupungin toiminnaksi 3.8.2020 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

171 § Yksinyrittäjän korona-avustus / oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätökseen / Golf & Salud Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että elinvoimajohtajan Golf & Salud Oy:tä koskevaa kielteistä koronapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus hylätään edellä esittelytekstissä esitetyin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670