Kaupunginhallituksen 23.8.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

285 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

286 § Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjän / sihteerin määrääminen
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus määrää, että kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi vs. henkilöstöjohtaja Elina Hihnala-Mäkelä.

287 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 16.8.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena (valtuusto 16.8.2021 5 §) ; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi vs. henkilöstöjohtaja Elina Hihnala-Mäkelä.

288 § Valtuustoaloite / Paikallisliikenteen ulottaminen myös Ylistaron alueelle, ml. Ylistaron keskusta, Hanhikoski, Kitinoja sekä Halkosaaren asuinalueiden osalta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

289 § Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2021 / kokoukset loppuvuodelle
Kaupungin johtajanehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään maanantaisin kello 15.30 seuraavasti:

23.8. klo 15:00
30.8. klo 15:00
6.9. klo 16:00–20:00
13.9. klo 15:30
20.9. klo 15:30
4.10. klo 15:30
11.10. klo 15:30
18.10. klo 15:30
1.11. klo 15:30
8.11. klo 15:30
22.11. klo 15:30
29.11. klo 15:30
13.12. klo 15:30

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

290 § Kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan toimittaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Säädökset merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi ja päätetään, hallintosäännön 5 luvun 23 §:n mukaisesti sähköinen esityslista toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokousta edeltävänä torstaina Tila –
palveluun.

Kokoukseen kutsutuille varajäsenille esityslistaa ei toimiteta enää postitse.

Muutoin esityslista on nähtävillä kaupungin internetsivulla https://listat.seinajoki.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm kokousta edeltävänä perjantaina.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

291 § Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä niin, että tarkastus tapahtuu välittömästi kokousta seuraavana maanantaina ellei kaupunginhallitus toisin päätä ja pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana päivänä ellei jonkin yksittäisen asian osalta toisin päätetä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

292 § Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa kaupunginhallituksen toimikaudeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa em. lautakuntiin kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustajiksi ja varaedustajiksi valittiin seuraavat;

Aki Ylisen ehdotuksesta elinvoimalautakuntaan edustajaksi Johannes Karhu ja varaedustajaksi Kati Ojaniemi ja kaupunkiympäristölauakuntaan edustajaksi Aki Ylinen ja varaedustajaksi Mervi Mäenpää.

Kati Särmön ehdotuksesta hyvinvointilautakuntaan edustajaksi Kati Särmö ja varaedustajaksi Noora Ahokas ja kasvatus- ja opetuslautakuntaan edustajaksi Jesse Luhtala ja varaedustajaksi Reima Kuisla.

Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakuntaa edustajaksi Erkki Valtamäki ja varaedustajaksi Piia Kattelus-Kilpeläinen.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta lupa-asiain lautakuntaan edustajaksi Sirkka Penttilä ja varaedustajaksi Tuomas Ojajärvi.

293 § Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto kaupunginhallituksen toimikaudesksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee edellä olevan perusteella kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toimikaudekseen ja määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Henkilöstöjaoston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat;

Mervi Mäenpään ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Mikael Luotola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aki Ylinen sekä jäseneksi Anne Flinkkilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kati Ojaniemi.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Ristilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Noora Ahokas.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Sirkka Penttilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Antti Knuuttila.

Erkki Valtamäen ehdotuksesta jäseneksi Piia Kattelus-Kilpeläinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Erkki Valtamäki.

294 § Toimikuntien asettaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus asettaa seuraavat toimikunnat toimikauttaan vastaavalle ajalle valmistelutekstistä ilmenevillä tehtäväkuvauksilla ja nimeää niihin jäsenet sekä määrää ao. toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavassa
kokouksessaan

  • Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoiva toimikunta
  • Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukunta
  • Taloustoimikunta
  • Työllisyys- ja työvoimatoimikunta
  • Historiatoimikunta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

295 § Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee vaalipiirikohtaisille kuntapäiville kolme (3) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Edustajiksi ja varaedustajiksi kuntapäiville valittiin seuraavat:

Aki Ylisen ehdotuksesta edustajaksi Kati Ojaniemi ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Mervi Mäenpää.

Kati Särmön ehdotuksesta edustajaksi Paula Risikko ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Kimmo Heinonen.

Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta edustajaksi Piia Kattelus-Kilpeläinen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Erkki Valtamäki.

296 § Luottamushenkilökoulutukset 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että luottamushenkilökoulutukset järjestetään syksyllä 2021 em. tavalla. Kaikkiin koulutuksiin kutsutaan valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä kaksi ensimmäistä varavaltuutettua sekä kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet.

Lisäksi kutsutaan lautakuntien (lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa) ja niiden jaostojen sekä EP:n pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet koulutuksiin, jotka koskevat yleisimmän kaupungin toimintaa (8.9.2021, 13.9.2021 ja 21.9.2021) ja kukin oman toimialansa koulutukseen Lisäksi kaupungin esityksestä yhtiöiden hallituksiin valitut kutsutaan 14.10.2021 pidettävään koulutukseen.

Kokouspalkkiot maksetaan valtuuston määrärahoista luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan myös koulutukseen kutsutuille yhtiöiden hallituksen jäsenille lautakunnan jäsenen
palkkion suuruisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

297 § Tietohallintojohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy tietohallintojohtajan virkahaun asiaesittelyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmään kolme luottamushenkilöä ja viranhaltijoista rahoitusjohtaja Mika Itäsen, vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäen ja hallintojohtaja Jari Jokisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöedustajiksi haastatteluryhmään nimettiin Kati Ojaniemen ehdotuksesta Aki Ylinen ( pj), Kati Särmön ehdotuksesta Reima Kuisla ja Piia Kattelus-Kilpeläinen ehdotuksesta Erkki Valtamäki.

298 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuodelle 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hakee harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

299 § Seinäjoki -mitalin myöntäminen / pitkäaikaiset luottamustoimet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää Kari Hokkaselle, Markku Lahtiselle, Pertti Mäki-Hakolalle, Jyrki Mäkyselle ja Ritva Västille merkittävistä ansioista kunnallisessa toiminnassa Seinäjoen hyväksi hopeisen Seinäjoki -mitalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

300 § Hankintapäätös: 21100 Seinäjoen kaupungin henkilökuljetuspalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • hyväksyy palveluntuottajiksi Pahkakankaan Liikenne Oy ryhmiin 1, 2 ja 3 sekä Linja-autoliikenne Lehtonen Oy, Taksi Jaakko Ylimäki, Taksi Niemistö ja Hietalan Pirssi Ky ryhmään 3.
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245