Kaupunginhallituksen 22.6.2020 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 kokouksen päätökset

201 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

202 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

203 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee oheiset pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

204 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 15.6.2020 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

205 § Valtuustoaloite: Skeitti- ja Skuuttipaikkoja nuorille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

206 § Tulosneuvottelu Kiinteistöyhtiöt
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen kiinteistöosakeyhtiöiden kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esteelliset:
Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Esa Nuottivaara ja Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäseninä, Raija Ranta K.Oy Seinäjoen Myllypuistokodin ja K.Oy Seinäjoen Animwestin hallitusten jäsenenä, Heikki Vierula K.Oy Seinäjoen Palvelutalojen ja K.Oy Seinäjoen Ruokatalojen hallitusten jäsenenä, Aki Ylinen K.Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen puheenjohtajana ja Rengonharjusäätiön hallituksen varajäsenenä, Maarit Mikkanen K.Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen jäseninä ja Henna Rantasaari hallituksen varajäsenenä, Juha Takamaa Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy:n ja Itikanmäen Teollisuustalon hallitusten jäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi rahoitusjohtaja Mika Itänen 

207 § Purkulupahakemus / Puskantie 1, 60100 Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Kiinteistö Oy Seinäjoen Puskantie 1 purkulupahakemuksesta, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-1-17-6.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

208 § Purkulupahakemus / Vapaudentie 85, 60100 Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Asunto Oy Jerikon Kräätäri, Seppä ja Vaatturi purkulupahakemuksesta, joka koskee kiinteistöjä 743-1-1-5 ja 743-1-1-24.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

209 § Sopimuksen jatkaminen lentoasemapalveluiden ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Lentoasema Oy:n selvityksen ja hyväksyy, että ostopalvelusopimusta jatketaan vuonna 2021 edellyttäen, että Ilmajoen kunta vastaa omasta 30 %:n osuudestaan (30 000 euroa vuodessa) vastaavalla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Aki Ylinen Rengonharjusäätiön hallituksen varajäsenenä; ei läsnä.

210 § Hankintapäätös: Opetustoimen hallinto-ohjelman laajentaminen, hankintaasia 20066
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • hyväksyy Visma Enterprise Solutions Oy:n tarjouksen valmisteluosassa esitetyllä tavalla suorahankintana,
 • oikeuttaa hankintajohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimukset,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

211 § Kaupunginjohtajan päätös otto-oikeuden käyttämisestä kaupunkiympäristölautakunnan 11.6.2020 § 85 tekemään päätökseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että pintarakenteen muuttamisesta tehdään toimivuustarkastelu ja kustannusarvio niin, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa elokuussa 2020.

Käsittely:
Raimo Ristilä esitti Erkki Valtamäen kannattamana, että pysytään kaupunkiympäristölautakunnan 11.6.2020 § 85 tekemässä päätöksessä. Raimo Ristilä veti esityksensä ja Erkki Valtamäki kannatuksensa pois.

Markku Lehtola esitti, että pysytään kaupunkiympäristölautakunnan 11.6.2020 § 85 tekemässä päätöksessä, mikä kannattamattomana raukesi.

Aki Ylinen esitti Raimo Ristilän kannattamana, että asia palautetaan kaupunkiympäristölautakunnan valmisteluun evästyksellä, että tapahtumajärjestäjien tarpeet huomioidaan kantavuuden suhteen ja lopullinen pinta täyttää myös alkuperäisen päätöksen nurmipinnasta. Seinäjoki on monipuolinen tapahtumakaupunki ja kentän tulee palvella monia tapahtumia. Aki Ylinen veti esityksensä ja Raimo Ristilä kannatuksensa pois.

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus päättää, että tapahtumakenttä toteutetaan kivituhkarungolla olevana nurmipintaisena kasvualustana. Päätöksen toimeenpanosta vastaa kaupunkiympäristölautakunta.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

212 § Talouden tasapainottaminen 2020 ja sen aiheuttamat toimenpiteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että

 • lomautukset toteutetaan, perusteena se, että tehtävät/työt ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä/töitä tai kaupungin tarpeisiin sopivaa/tarpeita vastaavaa koulutusta. Tehtävien/töiden
  tilapäinen väheneminen johtuu siitä, että Seinäjoen kaupungin työn tarjoamisedellytykset vähenevät kaupungin em. taloudellisesta tilanteesta johtuvista säästösyistä.
 • lomautukset toteutetaan joko osa-aikaisina (osa-aikaistaminen) aj. 1.8. – 31.12.2020 tai kokoaikaisina kolmen (3) – viiden (5) kalenteripäivän pituisina siten, että lomautuspäätös (lomautusilmoitus) yksilöityine lomautusaikoineen annetaan henkilökohtaisesti.

Käsittely:

Henna Rantasaari esitti, ettei lomautuksia toteuteta, mikä kannattamattomana raukesi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

213 § Autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskeva sopimus Kiinteistö Oy Sofian Tuvan kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen Kiinteistö Oy Sofian Tuvan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

214 § Hankintapäätös: Muoviset vesijohto-, viemäri- ja suojaputket sekä kaivot
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä Uponor Infra Oy:n tarjouksen muovisista vesijohto-, viemäri- ja suojaputkista sekä kaivoista sekä
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968