Kaupunginhallituksen 19.4.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

134 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

135 § Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2021
Kaupungin johtajanehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään maanantaisin seuraavasti:

7.6.2021 klo 15:00
14.6.2021 klo 15:00
28.6.2021 klo 15:00
9.8.2021 klo 15:00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

136 § Valtuuston kokoukset vuonna 2021
Kaupungin johtajanehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se pitää kesä-elokuussa 2021 seuraavat kokoukset:

21.6.2021 klo 17:00
16.8.2021 klo 17:00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

137 § Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2020 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdokas hyväksyttiin.

138 § Lakeuden Vesi Oy / hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hallituksesta eronneen Markku Vähä-Koiviston tilalle valittavasta hallituksen jäsenestä jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta Lakeuden Vesi Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Pertti Mäki-Hakola jäljellä olevalle toimikaudelle.

139 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet / oikaisu koskien vuotta 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen koskien peruspalvelujen valtionosuutta vuonna 2020.
Todetaan, että em. valtiovarainministeriön päätös pienentää Seinäjoen kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksia vuonna 2021 yhteensä 54 072 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

140 § Kehitysohjelman laadinta koskien Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueita
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelman vuosille 2021–2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin Aki Ylisen ehdotuksesta yksimielisesti kohtaan hyvien yhteyksien Seinäjoki kevyen liikenteen väylät, kevyen liikenteen väylä Nurmon keskustan suunnasta Lapuan suuntaan.

141 § Päiväkotitilojen vuokraaminen Mokki Invest Oy:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osoitteessa Yrittäjäntie 8 sijaitsevista päiväkotitiloista kaupungin ja Mokki Invest Oy:n välillä laaditun vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Maarit Mikkanen hallintolaki 28 §; ei läsnä.

142 § Talouskehitys 1–3/2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1–3/2021 katsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

143 § Hankintapäätös: Sitoutuminen Hansel Oy:n Monitoimi- ja tulostuslaitteet -palveluineen yhteishankintaan
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä liittymisen Hansel Oy:n sopimukseen Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

144 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle / kilpailullinen neuvottelumenettely
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 1. poistaa hankintaoikaisuna 12.4.2021 § 130 tekemänsä päätöksen menettelytapavirheen vuoksi ja ratkaisee asian uudelleen.
 2. Kaupunginhallitus hyväksyy asemaseudun ensimmäisen vaiheen toteutukseen tähtäävään kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisiin neuvotteluihin YIT Oy:n ja Peab Oy:n, joiden molempien ilmoittautumiset
  täyttävät ilmoittautumiskutsussa osallistujilta edellytetyt vaatimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen hallituksen jäseninä Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä sekä Juha Takamaa Seipark Oy:n
hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

145 § Seinäjoen Energia Oy:n laina/kaupungin omavelkainen takaus
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Seinäjoen Energia Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainanantaja:Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 16 000 000 euroa
Laina-aika:10 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain. Lopullinen lyhennyssuunnitelma voidaan suunnitella osapuolten kesken ennen luoton nostamista.
Lainan korko:Kiinteä korko koko luoton ajan. Korkoindikaatio 14.4.2021 0,290 % p.a. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target päivää ennen luoton nostamista.
Takauksen vastavakuus:Lainan määrää vastaava yrityskiinnitys.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä, Paula Sihto ja Harry Wallin Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

146 § Asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen; Ylistaro, Pelmaan liittymän ja Rapakujan ympäristö / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Ylistaron, 25. kaupunginosan kortteleita 74, 6 (osa) ja 9 (osa) sekä niihin liittyviä erityis-, liikenne-, katu- ja viheralueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset katualueen muutoksen ja kumoamista koskevan tekstimuutoksen ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavaa ja asemakaavan osittaista kumoamista kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

147 § Asemakaavan muutos: Hallila, kortteli 3 (osa) tontti 5 ja puistoalue / Peab Oy/ hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Hallilan 12. kaupunginosan korttelia 3 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutuksen,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet,
 • esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968