Kaupunginhallituksen 17.8.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

227 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

228 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 2/2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

229 § Seinäjoki-mitalin myöntäminen / kaupunkineuvos Jorma Rasinmäki
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunkineuvos Jorma Rasinmäelle merkittävistä ansioista kunnallisessa toiminnassa Seinäjoen hyväksi hopeisen Seinäjoki-mitalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Jorma Rasinmäki asianosaisena; ei läsnä.

230 § Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön ja matkailureittiyhdistyksen perustaminen / jäsenyys
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen kaupungin liittymisen Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:hyn. Kaupunginhallitus esittää markkinointipäällikkö Tuula Lahtea yhdistyksen hallitukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

231 § Hyvinvointiraportti 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hyvinvointiraportin 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

232 § Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-sarjan osakkeenomistajana kohdistama anomus lisähoitovastikkeen maksamisesta 203 700 euroa +alv suuruisena hyväksytään.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että edellä mainitun lisähoitovastikkeen ja tänä vuonna jo maksetun hoitovastikkeen maksamista varten vuoden 2020 talousarvioita muutetaan seuraavasti:
Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti) ja tili 4820 (huoneistojen vuokrat) +295 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

233 § Talouden tasapainottaminen 2020 ja sen aiheuttamat toimenpiteet / lomautukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että siltä osin kuin konsernipalveluiden henkilöstöä lomautetaan, lomautukset toteutetaan kokoaikaisina kolmen (3) kalenteripäivän pituisina vuoden 2020 loppuun mennessä. Samoin menetellään niiden kaupunginhallituksen alaisten toimialajohtajien osalta, jotka lomautetaan.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tulosaluejohtajien osalta päätökset tekee sivistys- ja hyvinvointijohtaja, ja lomautuksen pituus on kolme päivää.

Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään lomautuspäätökset lomautettavien konsernipalveluiden tulosaluejohtajien ja toimialajohtajien osalta.

Konsernipalveluiden tulosaluejohtajat oikeutetaan tekemään lomautuspäätökset alaistensa osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunginhallituksen valitsemien sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien osalta lomauttaminen tehdään osa-aikaistamalla heidät vuoden 2020 aikana niin, että osa-aikaistamisesta saatava säästö
vastaa kolmen (3) kalenteripäivän kokoaikaista lomauttamista. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja oikeutetaan tekemään tarkemmat lomautuksena toteutettavat osa-aikaistamiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jari Jokinen, Harri Jokiranta, Heikki Vierula, Mika Itänen, Henna Rantasaari, Kati Särmö,Anne Flinkkilä Hallintolaki 28 §; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän kohdalle valittiin Aki Ylinen

234 § Vuokrasopimus Niittyvillan koulu / Niittyvillan koulun vuokrasopimuksen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Niittyvillan koulun tiloista kaupungin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän välillä laaditun vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

235 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuodelle 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hakee harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta 3,0 miljoonaa euroa vuodelle 2020 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

236 § Kaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginjohtajan avointa virkaa hoitaa 1.9. lukien kaupunginjohtajan sijaiseksi nimetty hallintojohtaja Jari Jokinen siihen saakka kunnes KTM Jaakko Kiiskilä on ottanut viran vastaan kuitenkin enintään 30.9.2020 saakka,

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena,ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670