Kaupunginhallituksen 16.5.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 174 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 175 Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä suunnitelman maakunnallisen toimenpideosion, sekä esittää valtuustolle hyväksyttäväksi suunnitelman Seinäjoen kaupunkia koskevan toimenpideosion.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 176 Tulosneuvottelu SeiLab Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen SeiLab Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Eija Rintala hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 177 Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoki Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-osakesarjan osakkeenomistajana kohdentama anomus tilikausien 2020- 2021 kirjanpitoon perustuvien nettotappioiden yhteensä 214 800 euroa +alv 24 % ja alkuvuoden 2022 ( 1.1.- 28.2 ) nettotappion korvaamisesta yhteensä 135 300 euroa + alv 24 % vähennettynä valtiokonttorin yhtiölle myöntämä kustannustuki VI 17 956,28 euroa määrällä eli yhteensä 332 143, 72 euroa + alv 24 % hyväksytään ja vuoden 2022 talousarvioon tehdään em. hoitovastikkeen määrän maksamiseksi seuraava muutos:

Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti) tili 4820 (huoneistojen vuokrat) kohtaa lisätään +332 143, 72 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Erkki Valtamäki Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 178 Sote ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien/mahdolliset omistusjärjestelyt / myyntikohteiden muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus muuttaa myytäviä SOTE/PELA kohteita siten, että myytävistä kohteista poistetaan Peräseinäjoen paloasema ja myytäviin kohteisiin lisätään erikseen myytävänä kohteena K. Oy Seinäjoen Myllypuistokoti edellä kuvatulla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenenä, Jesse Luhtala ja Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ja Piia Kattelus-Kilpeläinen valtuuston 2. varapuheenjohtajana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi Kati Ojaniemi ja toisena pöytäkirjantarkastajana Mervi Mäenpää.

§ 179 Hankintapäätös: 22024 Tietokoneet 2021-2025 (DPS)
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

  • Hyväksyä Dustin Finland Oy:n tarjouksen tietokoneista, näytöistä ja muista lisätarvikkeista sekä tuotteisiin liittyvistä palveluista. (DPS).
  • Oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset.
  • Oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670