Kaupunginhallituksen 14.12.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

394 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

395 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

396 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

397 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Heino Ensio Ala-Hakola / Valtioneuvoston päätös / valitus / kaupungin selitys / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

398 § Yhteistyön puitesopimus: Vaasan yliopisto ja Seinäjoen kaupunki / 2021–2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Seinäjoen kaupungin ja Vaasan yliopiston välisen puitesopimuksen ajalle 1.1.2021–31.12.2025 allekirjoitettavaksi ja että puitesopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

399 § Yhteistyön puitesopimukset / Vaasan yliopisto ja Sibelius-Akatemia/Sopimus Taideyliopiston Seinäjoen yksikön toiminnasta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy allekirjoitettavaksi Taideyliopiston ja Seinäjoen kaupungin välisen sopimuksen kumppanuudesta ja että sopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

400 § Tampereen yliopiston, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimus kumppanuudesta vuosille 2014-2020 / Tampereen yliopisto, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimus kumppanuudesta 1.1.2021– 1.12.2027
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy allekirjoitettavaksi Tampereen yliopiston, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin välisen sopimuksen kumppanuudesta ja että sopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 2. varapuheenjohtajana, Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenenä ja Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana: eivät läsnä.

401 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2020 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava korvaus / talousarvion muuttaminen
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 193 335 euroa (+alv) korvauksena vuoden 2020 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisesta elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus kustannuspaikka 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määrärahaa korotetaan 293 400 eurolla (+alv) em. korvauksen maksamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Anne Flinkkilä, Kati Särmö, Aki Ylinen, Jaakko Kiiskilä hallituksen jäseninä sekä Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen, Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen jäsen Raimo Ristilä.

402 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2021
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Anne Flinkkilä, Kati Särmö, Aki Ylinen, Jaakko Kiiskilä hallituksen jäseninä sekä Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen, Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen jäsen Raimo Ristilä.

403 § Ilmoitus lunastusmahdollisuudesta / Seinäjoen Linja-autoasema Oy:n osakkeet nrot 235–367 / osakkeiden 1–234 ostaminen Oy Matkahuolto Ab:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ostaa Oy Matkahuolto Ab:ltä Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistöt Oy:n osakkeet (nrot 1–234) 2 340 euron kauppahinnalla ja ehdolla, että Oy Matkahuolto Ab vuokraa Seinäjoen kaupungilta kaupungin hyväksymillä ehdoilla valmistelutekstistä ilmenevät tilat ns. postitalosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670