Kaupunginhallituksen 11.5.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

148 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

149 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee oheiset pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

150 § Tulosneuvottelu Sevas Kodit Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Sevas Kodit Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki sekä Markku Lehtola hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

151 § Konserniraportointi 1.1. – 31.3.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

152 § Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitse asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

153 § Talousarvion 2020 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleen-budjetoinnit / Lisätalousarvio 1/2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2020 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

154 § Kaupunginsairaalan osasto H3:n siirto sairaalanmäelle / esivuokrasopimus / tarkennus / uusi kustannusarvio / vuokrasopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa allekirjoitettavaksi oheisen vuokrasopimuksen A41 vuodeosastosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenenä ja Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

155 § Esitys alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta / Seinäjoen kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esittelytekstissä esitetyn mukaisen lausunnon alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800