Kaupunginhallituksen 11.10.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 345 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 346 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 347 Vuoden 2022 aluevaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa laitosäänestyspaikat ovat seuraavat:

 • Keskussairaala ja psykiatriset osastot, myös M-talon psykiatriset yksiköt
 • Y-talo (Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastot)
 • Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
 • Myllypuistokoti
 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
 • Eskoon palvelukeskus
 • Kaupungin sairaalan osasto M3 (Myllypuisto)
 • Kivipuro palveluasunnot Aaltokoti
 • Kivipuro palveluasunnot Tammikoti
 • Kivipuro palveluasunnot Kuusikoti
 • Kärjenpuiston hoivakoti
 • Hoivakoti Pihapihlaja
 • Palvelukeskus Koivukaari
 • Sillanpää-koti
 • Hoito- ja kuntoutuskoti Puistola
 • Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
 • Saga Lakeudenlinna
 • Mehiläinen Villa Komiakulma
 • Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
 • Louhenkadun asumisyksikkö
 • Autismisäätiö Kultavuori
 • Validia-talo
 • Aspakoti Misteli
 • Teponkartanon palvelukeskus
 • Esperi Hoivakoti Teponkartano
 • Onnelan ryhmäkoti
 • Hyllykalliokoti
 • Västinkartanon palvelukeskus
 • Ylistuvan palveluasunnot
 • Liisantupa
 • Palvelukoti Vuoritupa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Sirkka Penttilän ehdotuksesta Kivipuro palveluasunnot Tammikoti poistettiin laitosäänestyspaikoista ja sen tilalle valittiin laitosäänestyspaikaksi Kivipuro kuntoutuskoti.

§ 348 Vuoden 2022 aluevaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2022 aluevaalien Seinäjoen kaupungin alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekä päivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Aluevaalit
Ennakkoäänestyspaikka
Käyntiosoite
Aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2022

1 Kaupungintalo Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
12.-14.1. klo 9-20
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-20

2 Toimintojen talo Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
12.-14.1. klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18

3 Terästalo Keikulinkuja 1, 61100 Peräseinäjoki
12.-14.1. klo 9-19
15.-16.1. klo 10-15
17.-18.1. klo 9-19

4 Ideapark Seinäjoki Suupohjantie 57, 60320 Seinäjoki
12.-14.1. klo 9-20
15.1. klo 9-18
16.1. klo 12-18
17.-18.1. klo 9-20

5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta, Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
12.-14.1 klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18

6 Prisma Hyllykallio Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
12.-14.1. klo 9-20
15.1. klo 9-18
16.1. klo 12-18
17.-18.1. klo 9-20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
12.-14.1. klo 9-18
15.-16.1. klo 10-16
17.-18.1. klo 9-18

8 Frami F-rakennus Kampusranta 32, 60320 Seinäjoki
12.-14.1. klo 9-18
17.-18.1. klo 9-18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 349 Vuoden 2022 aluevaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2022 aluevaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:

Äänestysalueet
Tunn.
nro Nimi Äänestyspaikka
001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma-Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi-Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 1
010 Nurmo keskusta, Pelttarin kokoustila, Nurmontie 22
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 350 Arviointikertomus 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnalle asiaselostuksen mukaisen selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 351 Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää valita ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan virkaan YTM Tarja Palomäen 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan ennen virkavalinnan vahvistamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 352 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, täydentävä hankehakemus vuosille 2021 – 2023 (STM:n mom. 33.03.31 sekä 33.60.39)
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy

 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus täydennyshaun hankesuunnitelman ja hankehakemuslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen Sosiaali- ja terveysministeriölle 15.10.2021 mennessä.
 • Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien  ja sairaanhoitopiirin sitoumuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen osallistumisesta 25.11.2021 mennessä.
 • Valmistelijat valtuutetaan tekemään hankesuunnitelmaan ja sen liitteisiin tekniset korjaukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi sekä Sirkka Penttilä hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

§ 353 Hankinta-asia nro 21079, It-laitteet 7.11.2021 – 30.9.2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen Hanselin yhteishankintoihin alla eritellyn mukaisesti:
 1. Tietokoneet 2021-2025 DPS (01.10.2021 – 30.09.2025)
 2. Erikoiskäyttötietokoneet DPS 2021-2025 (01.10.2021 – 30.09.2025)
 3. Tietokoneet iPadOS/MacOS DPS 2021-2025 (01.10.2021 – 30.09.2025)
 4. Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen DPS 2021-2025 (22.11.2021 – 21.11.2025)
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana Hankinnan ennakoitu arvo ajalla 7.11.2021 – 30.9.2025 (tulostimet 21.11.2025 saakka) ilman arvonlisäveroa on 3.880.000,00 euroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 354 Hankintapäätös: 21097 Koulukuljetukset Seinäjoen kaupungin alueella
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä palveluntuottajiksi Keskustaksi Oy kohteilla 1, 5 ja 6, Vekka Group Oy kohteelle 2, Taksi Niemistö kohteelle 3, Taksi Anita Järvinen kohteelle 4, Pahkakankaan Liikenne Oy kohteelle 7 ja Härmän Liikenne Oy kohteelle 8,
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimukset syntyvät sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245