Kaupunginhallituksen 11.1.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

1 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheiset pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Asian käsittely kokouksessa: Käsiteltiin ensin valtuuston pykälät 111- 113, 115- 134 ja 137-139
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 14.12.2020 tekemät päätökset 111-113,115-134 ja 137-139 §:t laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Sirkka Penttilä ( 113 §), ei läsnä.

Seuraavaksi käsiteltiin valtuuston pykälä 114 §

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston päätöksen 114 § lalliseksi ja määrää sen täytäntöön pantava. Päätöksenteossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä, Kati Ojaniemi,Mervi Mäenpää Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenimä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

Lopuksi käsiteltiin valtuuston pykälät 135-136 §:t

Hallintojohtajan ehdotus: kaupunginhallitus toteaa valtuuston 14.12.2021 tekemät päätökset 135-136 §:t lailliseksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana; Aki YIinen, Kati Särmö, Jaakko Kiiskilä halliuksen jäseninä ja Mervi Mäenpää, Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen jäsen Raimo Ristilä.

5 § Valtuustoaloite / Pajuluoman saastuneen uomaosuuden kunnostaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Valtuustoaloite / Kiikuntien parantaminen
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Valtuustoaloite / Valtuuston kokousten striimausten tekstitys ja taltiointi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden ja elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Jukka Saarimäen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa Jukka Saarimäen jäsenyyden keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan
jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Maa-alueen osto, tila Väljä 743-401-3-482, määräala tilasta Kohtamäki 743-401-3-515
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan, jolla Seinäjoen kaupunki ostaa Matti ja Lauri Kivimäeltä tilan Väljä 743-401-3-482 sekä esityksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen määräalan tilasta Kohtamäki 743-401-3-515, yhteensä kaksisataaneljäkymmentäkaksituhatta viisisataaviisikymmentä (242 550) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 § Ähtärin kaupungin kirje mahdollisuudesta ostaa sen omistama Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n osake
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei Seinäjoen kaupunki osta Ähtärin kaupungilta Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Hankintapäätös Toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2021–2023 (2025)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä osallistumisen Hansel Oy:n yhteishankintasopimukseen Toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2021–2023 (2025).
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen yhteishankintasopimukseen liittymisestä ja sopimuksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat mahdolliset hinnanmuutokset ja muut vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan ennakoitu arvo euroa, alv 0 % 300.000,00 / sopimuskausi 2. vuotta 720.000,00 / 4. vuotta (sis. optiot)

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa laitosäänestyspaikat
ovat seuraavat:

 • Keskussairaala ja psykiatriset osastot
 • Y-talo (Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastot)
 • Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
 • Myllypuistokoti
 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
 • Eskoon palvelukeskus
 • Kaupungin sairaalan osasto M3 (Myllypuisto)
  Kivipuro palveluasunnot Aaltokoti
 • Kivipuro palveluasunnot Tammikoti
 • Kivipuro palveluasunnot Kuusikoti
 • Kärjenpuiston hoivakoti
 • Hoivakoti Pihapihlaja
 • Palvelukeskus Koivukaari
 • Sillanpää-koti
 • Hoito- ja kuntoutuskoti Puistola
 • Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
 • Saga Lakeudenlinna
 • Mehiläinen Villa Komiakulma
 • Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
 • Louhenkadun asumisyksikkö
 • Risuviidan asumisyksikkö
 • Autismisäätiö Kultavuori
 • Validia-talo
 • Aspakoti Misteli
 • Teponkartanon palvelukeskus
 • Esperi Hoivakoti Teponkartano
 • Onnelan ryhmäkoti
 • Hyllykalliokoti
 • Västinkartanon palvelukeskus
 • Ylistuvan palveluasunnot
 • Liisantupa
 • Palvelukoti Vuoritupa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2021 kuntavaalien Seinäjoen kaupungin alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekä
päivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Kuntavaalit

Ennakkoäänestyspaikka ja käyntiosoite
Aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat v. 2021

1 Kaupungintalo Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
7.–9.4. klo 9–20
10.–11.4. klo 10–16
12.–13.4. klo 9–20

2 Toimintojen talo Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
7.–9.4. klo 9–18
10.–11.4. klo 10–16
12.–13.4. klo 9–18

3 Peräseinäjoen monipalvelukirjasto Keikulinkuja 2, 61100 Peräseinäjoki
7.–9.4. klo 9–19
10.–11.4. klo 10–15
12.–13.4. klo 9–19

4 Ideapark Seinäjoki Suupohjantie 57, 60320 Seinäjoki
7.–9.4. klo 9–20
10.4. klo 9–18
11.4. klo 12–18
12.–13.4. klo 9–20

5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
7.–9.4. klo 9–18
10.–11.4. klo 10–16
12.–13.4. klo 9–18

6 Prisma Hyllykallio Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
7.–9.4. klo 9–20
10.4. klo 9–18
11.4. klo 12–18
12.–13.4. klo 9–20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
7.–9.4. klo 9–18
10.–11.4. klo 10–16
12.–13.4. klo 9–18

8 Frami F Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
7.–9.4. klo 9–18
12.–13.4. klo 9–18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 § Vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus määrää vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:
Äänestysalueet
Tunn.nro
Nimi – Äänestyspaikka
001 Keskusta – Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa – Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja – Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi – Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma–Hallila – Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä – Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi–Huhtala – Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä – Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki – Peräseinäjoen monipalvelukirjasto, Keikulinkuja 2
010 Nurmo, keskusta – Nurmon kirjasto, Nurmontie 20
011 Etelä-Nurmo – Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio – Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso – Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro – Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja – Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaara-rakennuksen korvaavat tilat, koulurakennuksen kuntoperustaiset korjaustyöt sekä uusi liikuntahalli / määrärahat / Seinäjoen yhteiskoulun uuden liikuntahallin urakoitsijan valinta, suunnitelmat ja aikataulu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Seinäjoen yhteiskoulun uuden liikuntahallin suunnitelmat ja aikataulun
 • valita hankkeen urakoitsijaksi Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy:n urakkahintaan 3 398 000 euroa (alv 0%)
 • hyväksyä kohteen hankinta-arvolaskelman
 • valtuuttaa kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen allekirjoittamaan kaupungin nimissä hankkeen urakkasopimuksen sekä tekemään urakka-aikaisia päätöksiä ja rakennuttajan hankintoja hankkeen hankinta-arvolaskelman ja määrärahavarauksen puitteissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2020 / lisätuki
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Valtioneuvoston valtionosuusmuutospäätöksen 7.12.2020 ja todeta koronatukena myönnetyt valtionosuuslisäykset Seinäjoen kaupungille vuonna 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Uuden keskuskeittiön toteuttaminen ja hankinta- ja logistiikkapalvelut / yhtiön perustaminen / liikkeenluovutussopimus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen ruokahuoltopalvelusopimuksen allekirjoitettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa ja osasto M3 ruokapalvelujen liittämisen liitteen mukaisesti ruokapalvelujen myyntipalvelusopimukseen
NRO 20110493. Sosiaali- ja terveysjohtajalle annetaan oikeus tarvittaessa tehdä teknisiä tarkistuksia sopimuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 2. varapuheenjohtajana , Sirkka Penttilä hallituksen jäsenenä ja Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

18 § Nuorisovaltuusto / toimintasääntö / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttamisen hallintojohtajan muokkaaman sisältöisenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245