Hugo tarjoaa! -haun valinnat

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan Hugo-sali.

Kulttuuripalvelut valitsi syksyn Hugo tarjoaa! -haussa maksuttomien salivuorojen saajaksi seuraavat yhteisöt: Pop Up Gospel ry, Seinäjoen Kalevalaiset Naiset ry ja West Coast Swing Seinäjoki. Hugo tarjoaa! on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä haku taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan Hugo-salin maksuttomista käyttövuoroista.

Hakuun saapui yhteensä 15 hakemusta. Kulttuuripalveluiden työryhmä kävi kaikki hakemukset läpi ja valitsi niistä kolme avustuksensaajaa. Kaikki valitut ovat kertaluonteisia yleisötapahtumia, Seinäjoen kulttuuritarjonnassa ainutlaatuisia ja toteutettavissa Hugo-salin puitteet ja profiili huomioiden. Tapahtumien kohderyhmä on aikuisväestö.

Hugo tarjoaa! -hakuun sai osallistua erilaisilla kevään 2022 aikana toteutettavilla tapahtuma- ja esitysideoilla. Tapahtuman tai tilaisuuden tuli olla esitystyyppinen ja kertaluonteinen. Hugo tarjoaa! -haun tavoitteena on tarjota kaksi kertaa vuodessa 1-3 toimijalle maksuttomia käyttövuoroja Kalevan Navetan Hugo-saliin. Hakuun voivat osallistua taide- ja kulttuuriyhteisöt, joiden kotipaikka on Seinäjoki. Haku on suunnattu ensisijaisesti sellaisille tahoille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta tapahtumatilan vuokraamiseen. Syksyn haku oli avoinna 1.-30.9.2021. Seuraava haku on avoinna 1.-28.2.2022 ja siinä voi hakea syksyn 2022 aikana toteutuviin tapahtumiin.

Lisätietoa Hugo tarjoaa! -hausta: Kalevan Navetan tilat.

Alasaari Sanna

tilatuottaja , Kulttuuripalvelut