Hankeyhteistyöllä laajasti lukutukea Seinäjoella

Kolme pehmolintua vanhan matkalaukun päällä kirjaston lastenosastolla.

Seinäjoen kaupunginkirjastolla alkoi elokuun alussa hanke nimeltä Lukutukea koulutien alkuaskeliin. Se on yhteistyöhanke varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen kanssa ja tähtää lukemisen tehostamiseen koulutietä aloittaville lapsille. Hankkeen vaikutuspiirissä on noin 4 500 lasta, noin 7000 huoltajaa sekä 900 kasvatuksen ammattilaista. Valtakunnallisen erityistehtävän myötä hankkeen vaikutus ulottuu koko valtakunnan laajuiseksi.

Kaupunginkirjaston hankkeeseen on palkattu kirjastopedagogi Piia Isoaho. Hänen tehtävänsä on edistää kirjaston ja koulun yhteistyötä ja kehittää uusia, mielenkiintolähtöisiä lukemaaninnostamismenetelmiä. Kohderyhminä hankkeessa ovat erityisesti pojat, maahanmuuttajat ja tukea tarvitsevat lapset. Tavoitteena on kirjastopalveluiden tuominen entistä kiinteämmäksi osaksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen lukemisen tukemisen rakenteita. Myös lasten lukutaidon paraneminen sekä lukuharrastuksen ja tasa-arvon lisääntyminen ovat keskeisiä tavoitteita. Hankkeella pyritään myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Hankkeen kesto on 31.7.2021 saakka.

Varhaiskasvatuksen sekä alkuopetuksen vastaava SEVAO –lukuhanke (Seinäjoen varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon herättäminen, laajentaminen ja ylläpitäminen) kestää 31.5.2021 saakka. Hankkeeseen on palkattu kaksi lukukoordinaattoria, Eeva Saranpää ja Marianna Aromäki. Hankkeen tehtävänä on edistää lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Koordinaattorit auttavat henkilökuntaa lukemisen kulttuurin kehittämisessä, valmistavat materiaalia vapaasti opetuksessa käytettäväksi sekä lisäävät yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kesken. Kirjastoyhteistyön sekä kodin ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön lisääminen kuuluu myös hankkeen tavoitteisiin.

Kirjastopedagogi ja lukukoordinaattorit tekevät erityisesti tiivistä yhteistyötä pilottikoulujen ja -päiväkotien kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan kyselyin. Hankkeet toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ja Opetushallituksen erityisin valtionavustuksin.

Hankkeen yhteystiedot:
Kirjastopedagogi Piia Isoaho, piia.isoaho@seinajoki.fi puh. 06 416 62 88
Lukukoordinaattori Marianna Aromäki, marianna.aromaki@seinajoki.fi puh. 046 9234 700
Lukukoordinaattori Eeva Saranpää, eeva.saranpaa@seinajoki.fi puh. 050 4391 796