Haku Hugo-salin maksuttomista käyttövuoroista

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan Hugo-sali.

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut tarjoaa kaksi kertaa vuodessa seinäjokisille taide- ja kulttuuriyhteisöille mahdollisuuden hakea maksuttomia käyttövuoroja Hugo-saliin. Syksyn Hugo tarjoaa! -haku on avoinna 1.-30.9.2022. Haussa voi hakea kevään 2023 aikana toteutuviin tapahtumiin. Haun tavoitteena on valita 1-3 yhteisöä, jolle tarjotaan 1-3 päivää Hugo-salin käyttöä veloituksetta.

Hakuun voivat osallistua taide- ja kulttuuriyhteisöt, joiden kotipaikka on Seinäjoki. Hugo tarjoaa! -haku on suunnattu ensisijaisesti sellaisille tahoille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta tapahtumatilan vuokraamiseen. Hakua ei voi yhdistää muihin kulttuuripalveluiden myöntämiin avustuksiin (esimerkiksi kohdeavustus).

Hakuun voi osallistua erilaisilla tapahtuma- ja esitysideoilla. Tapahtuman tai tilaisuuden tulee olla esitystyyppinen ja kertaluonteinen. Hugo tarjoaa! -haku ei sovellu esimerkiksi pitkäkestoiseen näyttelytoimintaan tai yli 3 kertaa toistuvaan esitystoimintaan.

Hugo tarjoaa! -haku on avoinna 1.-30.9.2022. Hakemukset jätetään Webropol-lomakkeella. Avaa lomake tästä linkistä: Hugo tarjoaa! -hakulomake. Päätökset tekee kulttuuritoimenjohtaja hakemusten perusteella. Kulttuuripalvelut ilmoittaa valituille toimijoille ja vahvistaa päivämäärän.

Hugo tarjoaa! –vuorot eivät sisällä salipalveluita, ääni- ja valotekniikan palveluita, tarjoilua ym. Vuoro sisältää oikeuden tilan käyttöön sovittuna ajankohtana, salin kalusteiden käytön, perusvalaistuksen sekä kokoustekniikan (puheäänentoisto, langaton mikrofoni, valkokangas ja videotykki). Laaja-alaisempi tekniikan käyttö edellyttää hakijalta ammattimaisen teknikon palveluita. Hugo-salissa ei voi järjestää omaa kahvila- tai ravintolatoimintaa ja tilaisuuden tulee päättyä viimeistään klo 23.00. Hakija on velvollinen huolehtimaan tarvittavista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä tapahtuman turvallisuudesta. Tutustu Hugo-salin puitteisiin Kalevan Navetan verkkosivuilla.

Alasaari Sanna

tilatuottaja , Kulttuuripalvelut