Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke on käynnistynyt

Hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Tavoitteena on, että alueella on monialaiset peruspalvelut kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Asiakas saa palveluita joustavasti elämäntilanteen ja tarpeen mukaan, oikea-aikaisesti, yhdellä yhteydenotolla.

Hankkeessa on mukana koko Etelä-Pohjanmaa, kaikki kunnat ja kuntayhtymät sekä Isonkyrön kunta. Hankkeen aikana yhtenäistetään ja yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimintatapoja yhdessä alueen toimijoiden kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt maakunnan hankkeelle avustuksen vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja antaa 
Tytti Luoto, hankepäällikkö
tytti.luoto@seinajoki.fi, 050 591 1741